کد خبر: 1033778 A

در پی تفاهمنامه صندوق بیمه اجتماعی و استانداری کرمانشاه؛

دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی وعشایری، متقاضیان مشاغل خانگی و ساکنان روستاهای حاشیه شهر کرمانشاه از خدمات وپوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

علی شیرکانی به همراه معاونان وزارت تعاون، روئسای سازمان‌ها و مدیران بانک‌ها به مناسبت ایام الله دهه به استان کرمانشاه سفر کرد.

در سفر علی شیرکانی، سجاد طاهری و معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کرمانشاه سه موضوع پوشش بیمه دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی وعشایری، تمهیدات لازم جهت بهره مندی حداکثری متقاضیان مشاغل خانگی از خدمات وپوشش بیمه اجتماعی صندوق بیمه  اجتماعی وعشایرحسب دستور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت برخورداری وبهره مندی ساکنین روستاهای حاشیه شهر کرمانشاه از خدمات وپوشش بیمه اجتماعی در تفاهم نامه منعقده فیمابین استانداری کرمانشاه و معاونین محترم وزارتخانه به امضا رسید.

شیرکانی در دیدار با بازوند استاندار کرمانشاه  درخصوص تمهیدات اتخاذ شده به منظور بهره مندی حداکثری متقاضیان و بهره برداران تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری از خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر براساس ضوابط قانونی مقرر در اشتغال پایدار روستایی و عشایر سخن گفت.

وی در ادامه با بازرس و نماینده ویژه استاندار و فرماندار کرمانشاه نیز دیدار کرد. براساس این دیدار مقرر شد تمهیدات لازم جهت برخورداری و بهره مندی ساکنان روستاهای حاشیه شهرهای کرمانشاه از خدمات و پوشش بیمه ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر فراهم شود.

همچنین جلسه علی شیرکانی و سجاد طاهری با مدیران شرکتهای کارگزاری صندوق دراستان برگزار شد. ارائه گزارش کاملی از وضعیت پوشش و آماری بیمه ای استان، مسائل و موضوعات نقل و انتقال سوابق بیمه ای و امکان خرید خدمت سربازی در صندوق بیمه اجتماعی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

در ادامه مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی از کارگزاری های بخش مرکزی بازدید کرد.

 

 

 

 

 

اشتغال پوشش سربازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر