مشاور انجمن خودروسازان:

ایلنا: مشاور انجمن خودروسازان گفت: بانک مرکزی هم فشل است زیرا نتوانسته تورم و نقدینگی را کنترل کند اگر فشل بودن کلمه درستی…

پربازدیدترین