کد خبر: 980219 A

معاون سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور ارائه خدمات بهنگام، پیش نویس حکم بازنشستگی با لحاظ مجموع سوابق پرداخت حق بیمه قابل قبول و رعایت سایر قوانین و مقررات صادر می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب گفت: احکام برقراری مستمری بازنشستگی آن دسته از بیمه شدگان اجباری که فاصله یک تا دو ماه بین زمان ترک کار بیمه شده تا تاریخ ارسال آخرین فهرست پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، ایجاد می‌شود، به صورت پیش نویس صادر می‌گردد.

وی افزود: آن دسته از بیمه شدگان متقاضی برقراری مستمری بازنشستگی که نوع بیمه آنان اجباری بوده و پس از گذشت تاریخ ترک کار اعلام شده از سوی کارفرما، با رعایت ماده ۳۹ قانون مهلت ارسال آخرین لیست پرداخت حق بیمه منتهی به ترک کار آنان سپری نشده باشد، مشمول این دستور اداری هستند.

قریب خاطرنشان کرد: واحد‌های اجرایی مکلفند پس از احراز شرایط قانونی بازنشستگی و وصول پاسخ استعلام ترک کار بیمه شده، پیش نویس حکم بازنشستگی را با لحاظ مجموع سوابق پرداخت حق بیمه قابل قبول صادر کنند.

وی گفت: به محض صدور حکم قطعی بازنشستگی، وضعیت پیش نویس حکم مستمری از فعال به مختومه تبدیل و تفاوت مستمری و مزایای جانبی به صورت هوشمند در اولین لیست مستمری ماهیانه محاسبه و منظور خواهد شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی افزود: دستور اداری صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری تهیه شده است و به زودی به تمامی واحد‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

بازنشستگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر