کد خبر: 965745 A

با حکم رئیس قوه قضائیه؛

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، سید صولت مرتضوی به عنوان رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون قوه قضائیه منصوب شد.

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، سید صولت مرتضوی به عنوان رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون قوه قضاییه منصوب شد. مرتضوی در سال 96 مسئولیت شهرداری مشهد را برعهده داشت.

همچنین آقایان حاج محمدی رئیس سازمان زندانها ، فاطمی امین، زنگنه نژاد و آرام از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و رئیس مجمع عمومی بنیاد به عنوان اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.

قوه قضائیه قوه قضاییه مشهد مرتضوی فاطمی امین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر