کد خبر: 837536 A

دکتر الهامی مطرح کرد:

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت با اشاره به شیوع بیماری دیابت در کشور از افزایش هزینه های بیمه ای ناشی از تامین داروهای این بیماری ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا، دکتر الهامی با اشاره به شیوع دیابت در کشور گفت: داروهای مرتبط با تقریبا ردیف اول هزینه‌های بیمه ای را در بخش داروهای سرپایی تشکیل می دهد.

دکتر الهامی گفت: شیوع دیابت نسبت یه سایر بیماری‌ها در کشور قابل توجه است و فکر می‌کنم بیماران دیابتی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت حدود ۴ میلیون نفر تخمین زده می شود که اینها درمان‌های دارویی و غیردارویی می گیرند.

وی ادامه داد: داروهایی که مرتبط با دیابت است تقریبا ردیف اول هزینه های سازمان را در بخش داروهای سرپایی تشکیل می‌دهد. همچنین خدمات دیگری که ناشی از اثرات و عوارض‌ثانویه دیابت مثل دیالیز، همودیالیز یا سایر خدمات بستری است که آنها هم حجم قابل توجهی از هزینه‌های سازمان را به خود اختصاص می دهند. همچنین‌ آزمایش هایی که به صورت روتین برای این بیماران به صورت ادواری انجام می‌شود سهم قابل توجهی از بسته خدمات آزمایشگاهی سازمان بیمه سلامت را به خود اختصاص می دهند.

دکتر حبیب اله سمیع، متخصص بیماری های داخلی و مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت کشور نیز ضمن حضور در دهکده دیابت گفت: برای کنترل دیابت و بیماری های غیرواگیر در سطح کشور برنامه هایی وجود دارد و مدت‌های مدید است که در این حوزه کار می شود. ما نیز تقریبا جمعیت ۵۵۰ هزار نفری خانواده صنعت نفت را تحت پوشش داریم و بیماران دیابتی آنها را شناسایی کرده ایم که بیماری بیش از ۶۰ درصد آنها در کنترل است. توصیه های لازم برای رژیم غذایی، فعالیت بدنی مستمر برای این افراد انجام‌ می‌شود و پیگیری‌های درمانی تحت عنوان یکی از بسته های خدمتی پزشکی خانواده به آنها ارائه می شود.

بهداشت و درمان پوشش خانواده رژیم غذایی سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر