کد خبر: 830374 A

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد:

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: چاقی یک معضل چندعاملی است که یکی از اهداف اصلی همزمان شدن دو کنگره پیشگیری و درمان چاقی و کنگره بین‌المللی جراحی‌های چاقی و متابولیک ایران این است تا به‌ صورت تیمی تبادل اطلاعات در زمینه پیشگیری، کنترل و درمان درست چاقی با بیشترین اثربخشی و کمترین عارضه اتفاق بیافتد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا محمدی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره هدف چهارمین کنگره بین‌المللی جراحی‌های چاقی و متابولیک ایران گفت: مهم‌ترین هدف هر کنگره‌ای همانند دیگر کنگره‌ها تبادل‌نظر و انتقال اطلاعات بین اساتید رشته مربوطه به‌خصوص ارتقای سطح علمی و در نهایت بهره‌مندی بیماران از این اطلاعات است.

وی در ادامه جراحی چاقی را یکی از مؤثرترین روش‌های درمان چاقی مفرط بین روش‌های موجود دانست که اگر در بیماران با شرایط خاص انجام داده شود و اقدامات لازم و درمان تیمی در قبل و بعد از جراحی بطور منظم انجام گیرد،  برای بیماران اثربخشی زیادی خواهد داشت.

محمدی افزود: موضوعاتی مانند اقدامات درمانی برای کنترل عوارض چاقی، به‌روزآوری تجهیزات و امکانات به همراه آشنایی بیشتر تیم درمان جز اهداف اصلی نشسته‌ای علمی است که سطح علمی اساتید را در کشور ارتقا می‌دهد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: چاقی یک معضل چندعاملی است و در درمان آن نیز باید جنبه های مختلف آن در نظر گرفته شده و منوط به همکاری همه رشته‌هایی تاثیرگذار در آن است که یکی از اهداف اصلی هم‌زمان شدن دو کنگره پیشگیری و درمان چاقی و کنگره بین‌المللی جراحی‌های چاقی و متابولیک ایران این است تا به‌صورت تیمی تبادل اطلاعات در زمینه پیشگیری، کنترل و درمان درست چاقی با بیشترین اثربخشی و کمترین عارضه اتفاق بیافتد.

وی از دعوت اساتید به‌نام دنیا به این کنگره خبر داد تا از جدیدترین روش‌های جراحی چاقی و اقدامات انجام شده توسط ایشان در دنیا استفاده شود.

محمدی همچنین ادامه داد: در این کنگره حیطه‌های مختلفی مانند انواع جراحی‌های چاقی و متابولیک،حمایت‌های تغذیه‌ای، بحث‌های روانشناختی، فعالیت‌های بدنی و ورزش بیماران و اقدامات‌حمایتی در پیشگیری و کنترل عوارض این جراحی‌های و کنترل بیماری‌های همراه افراد چاق در قالب کارگاه ها،  سخنرانی و  پنل به گفت‌وگو گذاشته می‌شود تا شرایطی فراهم شود و محققان در این زمینه مطالعات و مقالات خود را در این کنگره ارائه داده،  به تبادل اطلاعات بپردازند.

ایران جراحی چاقی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر