کد خبر: 1050268 A

با همکاری وزارت کار و فدراسیون کارگری؛

نخستین همایش ملی ورزش و محیط کار از سوی اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری فدراسیون کارگری روز 29 اردیبهشت ماه 1400 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ورزش کارگران، نخستین همایش ملی ورزش و محیط کار در 6 محور برگزار می شود و مهلت ارسال آثار تا روز دهم اردیبهشت ماه 1400 است.

محورهای همایش عبارتند از : مدیریت ورزشی در محیط کار ، فیزیولوژی ورزشی در محیط کار، حقوق ورزشی کارکنان در محیط کار ، جامعه شناسی ورزشی در محیط کار، روانشناسی ورزشی در محیط کار، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی در محیط کار.

شرکت کنندگان می توانند مقالات خود را از طریق سایت csw1.ir.WWW یا info@csw1.ir به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

جامعه شناسی فیزیولوژی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مهلت ارسال آثار آسیب شناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر