رئیس شورای عالی استان‌ها:

ایلنا: سروری با بیان اینکه فرونشست زمین می تواند تبدیل به فاجعه ملی شود گفت: شورای عالی استان ها از طریق دولت و کمیسیون…

پربازدیدترین