کد خبر: 172857 A

مولف کتاب " بادبان‌های جنوب، دریانوردی بادبانی در خلیج فارس و اقیانوس هند " به بررسی ابزارها، روش‌ها و فرهنگ دریانوردیِ بادبانی و تجاریِ ایرانیان در خلیج فارس و اقیانوس هند پرداخته است.

بادبان‌های جنوب، دریانوردی بادبانی در خلیج فارس و اقیانوس هند به قلم علی پارسا توسط نشر نو منتشر شد.

به گزارش ایلنا؛ مؤلف بیش از پنج سال است که به پژوهش درباره ابزارها، روش‌ها و فرهنگ دریانوردیِ بادبانی و تجاریِ ایرانیان در خلیج فارس و اقیانوس هند پرداخته است. او زمان‌هایی که در بندر کُنگ به پژوهش یا در کوه و صحراهای ایران به گردش مشغول نیست، در دریاها و اقیانوس‌ها به دریانوردی بادبانی می‌پردازد. در سفرهایی که به نواحی جنوب داشته است، دریافت که بندر کُنگ سنت دریانوردی ریشه‌دار و گسترده‌ای دارد و اگر بخواهد به منبعی مطمئن در این زمینه برسد باید در آن‌جا با ناخدایان کهنه‌کار صحبت کند. کتاب " بادبان‌های جنوب " حاصل نزدیک به چهار سال مطالعه و گفت‌وگو با آن ناخدایان است.

بسیاری از ایرانیان شاید شگفت‌زده شوند اگر به آنان گفته شود که هم‌میهنان آنان از هزاران سال پیش تا همین دهه هزار و سیصد و چهل خورشیدی با کشتی‌های دست‌سازِ بادبانی به سواحل هند و آفریقا می‌رفتند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که دریانوردی بادبانی از هزاران سال پیش در جنوب ایران رایج بوده است. اما با تغییر وضع اقتصادی منطقه خلیج فارس رسم تجارت دریایی به صورت سنتی آن منسوخ شد، کشتی‌های بادبانی به لَنج موتوری بدل شد و به جای طی مسافت‌های طولانی تا هند و آفریقا رفت‌وآمد در مسیرهایی کوتاه به دُبی و دیگر امیرنشین‌ها جای آن را گرفت. با گذشت زمان و درگذشت ناخدایانی که عمری را در سفرهای طولانی و خطرناک به تجارت در اقیانوس هند می‌پرداختند، بیم آن می‌رود که مجموعه دانسته‌ها، یادگارها و خاطرات دریانوردی آنان نیز از دست برود. هدف پارسا در این کتاب ثبت و نگهداری این یادگارها و خاطرات است.

انتشارات نشر نو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر