کد خبر: 973041 A

کلی کرفت:

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که موضع سایر اعضای شورای امنیت در قبال ایران برای ما اهمیتی ندارد و واشنگتن به فشار خود علیه تهران ادامه می‌دهد.

به گزارس ایلنا، «کلی کرفت» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که موضع سایر اعضای شورای امنیت در قبال ایران برای ما اهمیتی ندارد و واشنگتن به فشار خود علیه تهران ادامه می‌دهد.

وی با تکرار برخی ادعاها گفت: «زمانی که می‌دانیم در مسیر صحیح قدم برمی‌داریم، برای ما اهمیتی ندارد که تنها بمانیم».

سخنان کرفت در حالی بیان می شود که آمریکا پس از شکست سنگین در شورای امنیت و مخالفت این شورا با تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، انزوای شدیدی را تحربه می‌کند.

 

ایران سازمان ملل متحد شورای امنیت واشنگتن اهمیتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر