کد خبر: 951672 A

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و بهاقیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.ی طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.

به گزارش ایلنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. 

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با یک و ۳۱ صدم درصد افزایش به ۴۱ دلار و ۷۶ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۹۷ صدم درصد افزایش به ۴۴ دلار و ۸۳ سنت رسید.

oild

قیمت هر گرم طلا نیز با ۱۵ صدم درصد کاهش به ۶۵ دلار و ۲۶ سنت رسید.

gold

قیمت طلا در بازارهای جهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر