کد خبر: 946862 A

مقام سعودی:

یک مقام سعودی تاکید کرد که عربستان ساز‌و‌کار تسریع در روند اجرای توافق ریاض بین دولت مستعفی شورای انتقالی جنوب را ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از واس، یک مقام سعودی تصریح کرد که عربستان با توجه به اشتیاق فراوان به اجرای توافق ریاض بین دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوبی و در راستای تلاش ریاض این کشور برای تحقق امنیت و ثبات، ساز و کار تسریع در روند اجرای توافق ریاض مبنی بر ادامه آتش‌بس و توقف تنش بین دولت مستعفی و شورای انتقالی را ارائه کرده است. 

در این مکانیزم عمل بر اعلام لغو خودمختاری شورای انتقالی، اجرای توافق ریاض، تعیین استاندار استان عدن، تکلیف دولت مستعفی به تشکیل دولت کارآمد سیاسی ظرف ۳۰ روز، خروج نیروهای نظامی از عدن، تجزیه نیروهای دو طرف در استان ابین و بازگشت به مواضع پیشین، تشکیل دولت مساوی بین شمال و جنوب و پس از آن آغاز عملیات در عدن و ادامه روند توافق ریاض تاکید شده است. 

منبع مذکور افزود: «طرف‌های توافق ریاض جمع شدند و با مشارکت فعال امارات هر دو طرف با این سازو کار موافقت کرده و برای آغاز عمل به آن توافق کردند تا از پیامدهای موجود عبور کرده و اجرای توافق ریاض را سرعت بخشند.» 

وی در ادامه تاکید کرد که عربستان از دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوب برای پاسخ و همکاری و دست‌یابی به این نتایج مثبت تقدیر می‌کند.

عدن مقام سعودی توافق ریاض
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر