کد خبر: 860197 A

ذاکرحسین در همایش پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی ترور شهید سلیمانی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: از حیث فردی باید متوجه باشیم که می‌توانیم در داخل کشور و همچنین در عراق بحث را پیگیری کنیم اما دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل عدم حضور ما و آمریکا در آن مهم نیست مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل ورود کند و گرنه تعمیم دادن آن به اساسنامه رم کاملا اشتباه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمدهادی ذاکرحسین» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در همایش پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی ترور شهید سلیمانی گفت که بحث ترور در دو سطح فردی و سپس از منظر بین دولی قابل بررسی است. در سطح فردی باید به زمینه و زمانه اشاره شود. آنچه محرز بوده این است که در زمان ترور، مخاصمه مسلحانه میان ایران و آمریکا رخ نداده و اساسا ما شاهد سلب حیات از سلیمانی هستیم. در حقوق بشر دوستانه قاعده‌ای وجود دارد که بعد از شلیک اولین گلوله، مخاصمه مسلحانه بین‌المللی شروع می‌شود و حالا تفسیرهای زیادی در مورد آن وجود دارد.

وی افزود که از حیث فردی باید متوجه باشیم که می‌توانیم در داخل کشور و همچنین در عراق بحث را پیگیری کنیم اما دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل عدم حضور ما و آمریکا در آن مهم نیست مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل ورود کند و گرنه تعمیم دادن آن به اساسنامه رم کاملا اشتباه است

ذاکرحسین ادامه داد: در سطح دولتی، این ماجرا بسیار درست است، چرا که یک مقام دولتی به دست یک دولت دیگر ترور شده است. بدون تردید آمریکا در سطح حقوقی اقدام به عادی جلوه دادن این پرونده می‌کند و میگوید من یک فرد عادی را ترور کرده‌ام. در اینجا پیشنهادم این است که دستگاه سیاست خارجی به تفسیر ضعیف ماده ۵۱ توسط آمریکا پاسخ حقوقی مستدل بدهد.

 

 

 

محمدهادی ذاکرحسین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر