کد خبر: 820662 A

رئیس کمیته ملی اسرا:

رئیس کمیته ملی اسرا در جنبش انصار الله یمن تأکید کرد که ضعف عملکرد فرستاده ویژه سازمان ملل و تیم وی در مورد پرونده اسرا یکی از عواملی اصلی در مسیر اجرای توافق صلح سوئد است.

به گزارش ایلنا، «عبدالقادر مرتضی»، رئیس کمیته ملی اسرا در جنبش انصار الله یمن در تأکید کرد که ضعف عملکرد فرستاده ویژه سازمان ملل و تیم او در پرونده اسرا همچنان یکی از عوامل اصلی سرکشی نیروهای ائتلاف متجاوز در اجرای توافق صلح است.

اسرا عبدالقادر مرتضی فرستاده سازمان ملل در امور یمن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر