کد خبر: 817112 A

سرشماری نفوس و مسکن از اول اکتبر (نهم مهر) شروع و تا دهم اکتبر (۱۹ مهر) ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از ترند، در این سرشماری هر ۱۴ هزار نفر یک منطقه محسوب و برای هر پنج آمارگیر یک ناظر در نظر گرفته شده است.

بر اساس تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان در این سرشماری ۷۲۰ دفتر، ۶۷۷۷ ناظر در بیش از ۳۳ هزار منطقه به فعالیت سرشماری خواهند پرداخت.

انتشار نتایج تفصیلی سرشماری در نشریات آماری تا پایان سال ۲۰۲۲ پیش بینی شده است.

طبق قوانین جمهوری آذربایجان، سرشماری هر ۱۰ سال یک بار انجام می شود.

 

 

سرشماری جمهوری آذربایجان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر