کد خبر: 785586 A

فعال مدنی فرانسوی و کارشناس تاریخ گفت: باستیل یک حصار و برج و بارو در شهر بود که در سال ۱۳۰۰ ساخته شد که در اواخر قرن هجدهم توسط لویی شانزدهم به عنوان زندان حکومتی به کارگرفته شد.

پاسکال پریر فعال مدنی و کارشناس تاریخ است درباره تاریخ انقلاب فرانسه و تاریخچه روز باستیل به ایلنا گفت:  در ۱۴ جولای ۱۷۸۹ یک جنبش خشونت آمیز در فرانسه بود که منجر به انقلاب در این کشور شد. باستیل یک حصار و برج و بارو در شهر بود که در سال ۱۳۰۰ ساخته شد که در اواخر قرن هجدهم توسط لویی شانزدهم به عنوان زندان حکومتی به کار گرفته شد.

وی افزود: بیشتر تظاهرکنندگان پیشه‌وران و بازاریان پاریس بودند. این افراد که به طبقه سوم جامعه معروف بودند نزدیک به هزار نفر بودند که در این حمله شرکت کردند. طبقه‌ای که به نام طبقه سوم جامعه شناخته می‌شدند بارها به پادشاه برای ارتقای سطح زندگی خود پیشنهاداتی داده بودند و خواستار مشارکت بیشتر در حکومت بودند. شایعه شده بود که باستیل پر از زندانی‌های سیاسی است و به نماد مبارزه با لویی شانزدهم تبدیل شده بود. همین طور آنجا یک انبار مهمات داشت که برای ادامه مسیر انقلابیون مهم بود.

پریر با اشاره به پیامدهای این حمله گفت: تصرف باستیل به مردم این اعتماد به نفس را داد که علیه قشر حاکم جامعه قیام کرده و آنها را به زیر بکشند. به این دلیل زندانیان به همراه عوام به کاخ پادشاهی نیز یورش بردند. حدود ۱۰۰ نفر از انقلابیون در این حمله کشته شدند.

وی همچنین گفت: هم اکنون باستیل در میدانی با این نام در پاریس قرار دارد و یک برج نیز که نماد باستیل است در آنجا قرار دارد. سالانه این اتفاق توسط مردم و حکومت فرانسه در ۱۴ جولای با شادی و مهمانی‌های مختلف جشن گرفته می‌شود. شب قبل از چهاردهم در سرتاسر فرانسه مردم به آتش بازی می‌پردازند.

Pascal Perier french reveloution

 

 

از پاسکال پریر فعال مدنی فرانسوی گفتگوی کوتاهی در مورد ۱۴ جولای و تسخیر زندان باستیل داشتیم

 

از پاسکال پریر فعال مدنی فرانسوی گفتگوی کوتاهی در مورد ۱۴ جولای و تسخیر زندان باستیل داشتیم

 

از پاسکال پریر فعال مدنی فرانسوی گفتگوی کوتاهی در مورد ۱۴ جولای و تسخیر زندان باستیل داشتیم

 

از پاسکال پریر فعال مدنی فرانسوی گفتگوی کوتاهی در مورد ۱۴ جولای و تسخیر زندان باستیل داشتیم

 

 

 

پاسکال پریر زندان باستیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر