کد خبر: 660407 A

در ۱۳ آگوست ۱۹۶۱، نیروهای نظامی آلمان شرقی خیابان‌های منتهی به نقاط مرزی را محاصره و شروع به ساختن دیواری دو متری کردند، دیواری ۱۵۵ کیلومتری که به مدت ۲۸ سال، همه‌چیز را میان دو پاره ایدئولوژیک آلمان از یکدیگر جدا کرد.

به گزارش ایلنا، پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۷، کشورهای پیروز (شوروی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه)، کشور مغلوب آلمان را با خیال راحت میان خود تقسیم کردند. پس از داد و ستدهای فراوان،‌ در نهایت تصمیم بر آن شد که بخش شرقی برلین، به دلیل اهمیت ویژه‌اش، زیر نظر شوروی اداره شود و بخش غربی به‌طور مشترک تحت سیطره دولت‌های فاتح لیبرال قرار گیرد. 

در سال ۱۹۴۸، فرانسه و بریتانیا و آمریکا، با یکی کردن بخش‌های تحت حاکمیت خود، «جمهوری فدرال آلمان» یا همان آلمان غربی را شکل دادند. 

5

از سوی دیگر، شوروی نیز با روی کار آوردن دولتی کمونیستی در بخش‌های تحت نظارت خود، آلمان شرقی یا «جمهوری دموکراتیک آلمان» را تشکیل داد. 

6

با بالا گرفتن جنگ سرد،‌ مرز میان بخش نسبتا خوشبخت غربی و بخش عقب‌مانده و فقیر شرقی بسته شد. 

4

شرایط نابسامان اقتصادی در پاره کمونیستی آلمان، موجب شد بسیاری از متخصصان و روشنفکران و کارگران به آلمان غربی مهاجرت کنند؛ امری که اوضاع را در جمهوری دموکراتیک آلمان بدتر کرد. 

کار در نهایت به جایی کشید که «نیکلای خروشچف»، رهبر وقت شوروی، دستور داد تا تمام راه‌های ارتباطی میان برلین شرقی و غربی مسدود شود. به دستور خروشچف، دیوار برلین، با عنوان دیوار حائل ضد فاشیست، با هدف «جلوگیری از رفت‌وآمدهای نامطلوب» بنا شد.

1

یکشنبه، ۱۳ آگوست ۱۹۶۱، اوایل صبح: 

نیروهای نظامی آلمان شرقی خیابان‌های منتهی به نقاط مرزی را محاصره و شروع به ساختن دیواری دو متری کردند، دیواری ۱۵۵ کیلومتری که به مدت ۲۸ سال، همه‌چیز را میان دو پاره ایدئولوژیک آلمان از یکدیگر جدا کرد.  

2

 

جنگ جهانی دوم دیوار برلین آلمان غربی آلمان شرقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر