کد خبر: 320831 A

کولایی :

مدیرگروه پژوهش و مطالعات اوراسیا مرکزی دانشگاه تهران با بیان اینکه ‌رو‌‌س ها می خواهند نقش خود را به عنوان بازیگر قدرتمند در صحنه منطقه ای برجسته کنند، گفت: چرایی ورود روسها به سوریه بیشتر وجه امنیتی دارد .

به گزارش خبرنگار ایلنا ، الهه کولایی مدیر گروه پژوهشی مطالعات اوراسیا مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست بررسی رویکرد خاورمیانه روسیه اظهار داشت: بازگشت روسیه به سوریه خیلی سریع اتفاق افتاد و یکی از دلایل آن را می‌توان تغییر در ساختار سیاسی داخل روسیه در سالیان گذشته و تاثیر آن بر سیاست خارجی این کشور دانست. روسها در فضایی پس از فروپاشی شوروی به فکر بازسازی روابط خود در خاورمیانه افتاده است و این تنها مربوط به سه دوره حضور پوتین در هرم قدرت روسیه نمیشود .

وی ادامه داد: چرایی ورود روسها به سوریه بیشتر وجه امنیتی دارد . زمانی که دانشجو مسکو از ترکیه به روسیه برگردانده میشود و دلیل آن هم پیوستن به گروه افراط گرا در سوریه اعلام می شود این به معنی تهدید بسیار جدی برای مسکو آن هم از حیث امنیتی آن است. روسها برای تامین امنیت خود به ابزار نظامی روی آوردن که این رویکرد و استفاده ابزار نظامی در ادوار مختلف و گذشته دائمی و مستمر بوده است به ویژه در 11 سپتامبر و در اوج همکاری با آمریکا برای مبارزه با تروریسم به ابزار نظامی متوسل شدند.

کولایی با اشاره به تهدید روسیه در آسیای مرکزی  و قفقاز ابراز داشت: یکی از مهمترین تهدیدها برای روسیه و پس  از آن برای شهروندان ساکن در این کشور موضوع رشد و قدرت گرفتن بنیاد گرایی و سلفی گری در این کشور است. به گونه ای که پنج درصد ازجمعیت روسیه به صورت کاملا شفاف و علنی خود را طرفدار سلفی گری اعلام کردند و از همین حیث ایران یکی از عناصر مهم برای مقابله با این موضوع از نظر ایدئولوژی می‌باشد.

وی افزود: دولت روسیه درباره انقلابهای رنگی که آمریکاییها آن را دنبال میکنند و خواستار اجرایی کردن آنها در حوزه نفوذ سنتی روسیه میباشند، بسیار نگران است به خصوص در اوکراین و به طور کلی منطقه اوراسیا. از این حیث می توان گفت که فراز و نشیبهای بسیار زیادی در روابط میان واشنگتن و مسکو دیده شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از این رو باید بگوییم که آمریکایی‌ها در صدد بودند و در آینده هم در صدد خواهند بود تا پروژههای مقابله با نفوذ روسیه را در مناطق تحت امر مسکو و حتی کشورهایی که در بهار عربی در آنجا رخ داده است اجرایی کند. اما روس‌ها کاملا در مقابله با این موضوع درصدد ابقاء خود در خاورمیانه و ارواسیا هستند.

مدیرگروه پژوهش و مطالعات اوراسیا مرکزی دانشگاه تهران در تشریح یکی دیگر از دلایل ورود روسیه به خاورمیانه و سوریه اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که حتی بدهی 12 میلیارد دلاری سوریه به روسیه نتوانسته مسکو را از ورود به این کشور باز دارد بلکه عنصر رشد عناصر و گروه‌های تندرو اسلامی در این مناطق و احتمال سرریز آن به داخل مرزها و حتی داخل روسیه موجب حضور این کشور در سوریه شد. از این رو روسها خواهان این هستند که عناصر بنیادگرا و تروریست ها را در داخل سوریه سرکوب کنند و این موضوع در همین مناطق دفع تهدید گردد.

وی در پایان گفت: نباید از عامل و عنصر آمریکا و تاثیر آن در پرونده سوریه غافل ماند چرا که دموکرات سازی امریکا در سوریه با شکست روبرو شده و از این رو روسها میخواهند نقش خود را به عنوان بازیگر قدرتمند در صحنه منطقهای برجسته کند. از سوی دیگر هم باید به این نکته توجه داشت که روسها به روشنی و وضوح دریافتند که آمریکاییها با پروژههای دموکرات سازی خود درصدد فتح حوزههای نفوذ روس‌ها در اوراسیا و خاورمیانه هستند لذا آنها می خواهند با ورود به منطقه به نوعی اقدام به خودنمایی نظامی کنند.

حقوق خاورمیانه دانشجو روسیه منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر