کد خبر: 1050899 A

با حکم ملک سلمان صورت گرفت؛

پادشاه عربستان با صدور احکامی، تغییراتی در چندین سمت کلیدی در این کشور ایجاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از واس، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان با صدور احکامی، تغییراتی در چندین سمت کلیدی در این کشور ایجاد کرد.

بر اساس این حکم، «محمد بن صالح بنتن» وزیر حج عربستان از سمت برکنار شده و «عصام بن سعد بن سعید» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران، با حفظ سمت، سرپرست این وزارتخانه شد.

ملک سلمان همچنین «عبدالهادی بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوری» رئیس سازمان هواپیمایی عربستان را از این سمت برکنار کرده و وی را به عنوان دستیار وزیر خارجه در امور اجرایی با درجه وزیر منصوب کرد.

در چارچوب همین تغییرات، «عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالعزیز الدعیلج» رئیس جدید سازمان هواپیمایی عربستان با درجه وزیر شده است.

سلمان بن عبدالعزیز همچنین به دوره فعالیت «ابراهیم بن سلیمان بن عبدالله الرشید» رئیس دادگاه عالی اداری پایان داده و «علی بن سلیمان بن علی السعوی» را به عنوان جایگزین وی منصوب کرد.

ملک سلمان بن عبدالعزیز تغییرات کلیدی در عربستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر