کد خبر: 239661 A

امام جمعه اهل تسنن گناوه:

فاروقی افزود: اگر بخواهیم به پیشرفت وترقی برسیم ودرجهان امروز حرفی برای گفتن داشته باشیم باید به اصل وحدت میان همه مذاهب توجه کنیم زیرا درسایه اتحاد وهمدلی می توانیم کشوری آباد، مقتدر وبرخورداری از جایگاه ویژه درجهان داشته باشیم.

امام جمعه اهل تسنن گناوه گفت: برقراری وحدت لازمه موفقیت مسلمانان دربرابر بدخواهان ودشمنان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، شیخ محمد فاروقی روز سه شنبه درجمع مسوولان گناوه با اشاره به اینکه جهان اسلام دربرهه حساسی قرار دارد افزود: در شرایط امروزی نیاز بیداری وهشیاری امت اسلامی، درمقابل دشمنانی که درظاهر ویا باطن برای لطمه زدن وایجاد دو دستگی دراسلام متحد شده اند، بیش از پیش است.

وی اضافه کرد: تاریخ اسلام گواه است که هرزمان وحدت وهمدلی دربین مسلمانان حاکم بوده آنها پیروز شدند ودشمن را ناکام گذاشتند اما هر وقت دو دستگی واختلاف بوده، حاصلی جز شکست و تلخی نداشته است.

فاروقی افزود: اگر بخواهیم به پیشرفت وترقی برسیم ودرجهان امروز حرفی برای گفتن داشته باشیم باید به اصل وحدت میان همه مذاهب توجه کنیم زیرا درسایه اتحاد وهمدلی می توانیم کشوری آباد، مقتدر وبرخورداری از جایگاه ویژه درجهان داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه لازمه وحدت عمل است افزود: باید همه دست به دست هم بدهیم وکارهایی که باعثنزدیکی دلها می شود انجام دهیم واز حواشی که باعثحساسیت دربین مذاهب می شود، پرهیز کنیم.

وی ضمن رد تعصب وافراطی گری مذهبی در همه زمینه ها گفت: نتیجه تعصب کورکورانه ونفی دیگران شکل گیری گروههای تندرو، معاند وضد بشری مانند داعش است.

فاروقی اظهارکرد: گروه تروریستی داعش که زاییده تفکرات افراط گرایانه برخی مسلمانان باحمایت بیگاناگان بود، لطمه زیادی به نام دین مبین اسلام وارد کرد.

امام جمعه اهل تسنن بندر گناوه افزود: همه واقفیم که چگونه دشمنان اسلام، این گروهک غیرانسانی، خشن وبی حد ومرز را حمایت واز آنها به عنوان حربه ای برای بدنام کردن اسلام و راه اندازی اختلاف های طایفه ای دربین مسلمانان بهره می برند.

وی گفت: اهل تسنن شهرستان گناوه سالهاست که دربین برادران شیعه بدون هرگونه اختلاف زندگی دوستانه ومسالمت آمیزی دارند ودرراه اعتلای نام اسلام ومیهن از هر کوششی دریغ نکرده اند ونخواهند کرد.

شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر واقع است و بخشی از جمعیت این شهرستان را برادران اهل تسنن شامل می شوند.

استان بوشهر جهان اسلام دین مبین اسلام شیعه مسلمانان وحدت اسلام گناوه اهل تسنن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر