در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

ایلنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نسبت به ورود ملخ ها به استان های جنوبی هشدار داد.

پربازدیدترین