در جلسه هیأت دولت :

ایلنا: هیأت وزیران در جلسه صبح امروز چهارشنبه -31 شهریور ماه - خود که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد ، به استانداران…