کد خبر: 975811 A

معاون قضایى دادستان کل کشور:

چرا پس از گذشت ٧ ماه از سال و ادامه مشکلات بازار فولاد و همچنین مشخص بودن میزان دقیق عرضه فولادسازان در بورس، وزارت صمت به عنوان متولى بازار فولاد، فهرست شرکت هاى متخلف که کف عرضه تعهد شده در بورس را رعایت نکردند به دادستانى اعلام نمی کند؟

به گزارش ایلنا، پاسخ معاون قضایی دادستان را در فیلم زیر ببینید:

فولاد مشکلات معاون فیلم دادستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر