کد خبر: 805327 A

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی:

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه عدم توسعه مکانیزاسیون در حد ضرورت و نیاز، نقطه ضعف موجود در تولید زعفران کشور محسوب می شود گفت: بورس زعفران، شفافیت در قیمت این محصول و تسریع در سپردن زعفران در بورس از نیازهای امروز بازار زعفران بوده که این رویدادها در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، محمدعلی طهماسبی گفت: علت کمرنگ بودن توسعه و ترویج مکانیزاسیون در صنعت زعفران، اشتغالزا بودن این بخش و احتمال تاثیر منفی مکانیزاسیون بر میزان اشتغال آن است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که توسعه مکانیزاسیون از پرت محصول، کاهش کیفیت و برخی اتفاقات ناخوشاید در زمان برداشت به شدت می کاهد.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید خود با قوت و تمامیت وارد عرصه شود و در حوزه بهبود وضعیت زعفران سرمایه گذاری کند، گفت: بورس زعفران، شفافیت در قیمت این محصول، تسریع در سپردن زعفران در بورس و تشکیل شرکت های بزرگ در عرصه کشت و تولید این محصول استراتژیک از نیازهای امروز این محصول است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: از نظام و بازار خرده پا در زعفران چیزی عاید نمی شود و باید ورود شرکت های بزرگ در این عرصه و بازاریابی در این حوزه محقق شود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی قراردادی در حوزه زعفران می تواند یک رخداد بزرگ در حوزه تولید این محصول محسوب شود، ادامه داد: با اجرای طرح کشاورزی قراردادی  کلیه برداشت ها و تولیدات زعفران و زمین برداشت شده از آن دارای شناسنامه می شوند و به این ترتیب می توان میزان کیفیت، نقاط قوت و ضعف و نیز سابقه کشت و برداشت را به راحتی ردیابی کرد که در این زمینه برخی شرکت های تولید زعفران در حال همکاری و مشارکت هستند.

طهماسبی گفت: محصول زعفران در کشور ما به گیاه مهاجر تبدیل شده به این معنا که ۱۱۵ هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول در چندین استان کشور است و دیگر محدود به یک یا دو استان نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید برای درآمدزایی از زعفران بیش از گذشته برنامه ریزی هدفمند صورت گیرد، افزود: باید با تمام توان و برنامه ریزی و همکاری بخش خصوصی از این  محصول ارزشمند حفاظت شود و در جهت حفظ و ارتقای جایگاه آن در عرصه جهانی کوشید.

بخش خصوصی جهاد کشاورزی زعفران صنعت کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر