سرخط خبرها:
کد خبر: 774160 A

در معاملات امروز صورت گرفت؛

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 26 خرداد 1398 در 377 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 197 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 18 هزار و 860 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 901 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 4052 واحد افزایش به رقم 238220 واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با 205 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 58177 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 2778 واحد افزایش به رقم 176123 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 9024 واحد افزایش رقم 471214 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ارتباطات سیار ایران، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت بندرعباس، توسعه معادن و فلزات، پالایش نفت تهران و مخابرات ایران به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک تجارت، بانک پاسارگاد، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، سایپا، بانک صادرات ایران، بانک ملت، سیمان فارس و خوزستان، مخابرات ایران، پارس خودرو، سرمایه گذاری خوارزمی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مهرکام پارس و سرمایه گذاری صدر تامین به نام خود ثبت کردند.

 بازگشایی و توقف نماد

توقف نمادهای معاملاتی(امید)،(خاهن)،(سمازن)،(افق)،(غمهرا)،(کگلح)،(ومعادنح)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های تامین سرمایه امید(امید)، آهنگری تراکتورسازی ایران(خاهن)، سیمان مازندران(سمازن)جهت تشکیل جلسه هیئت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(افق)، گروه تولیدی مهرام(غمهرا) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، حق تقدم شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر(کگلح)، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادنح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.

توقف نمادهای (بفجر1)، (مبین1)  به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی فجر (بفجر1)، پتروشیمی مبین (مبین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف شدند. نمادهای مذکور 60 دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نماد (غشاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

وقفه معاملاتی نمادهای (وصنا1)، (لابسا1)، (خلنت1)، (فنورد1)  به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت های ‌گروه ‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا1)، آبسال‌ (لابسا1)، لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت1)، نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد1)  با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهند یافت.

توقف نمادهای (سشمال1)، (خوساز1)، (غگرجی1)، (کفپارس1)، (وتوصا1)، به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت های سیمان‌ شمال‌ (سشمال1)، محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز1)، بیسکویت‌ گرجی‌ (غگرجی1)، فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ (کفپارس1)، گروه س توسعه صنعتی ایران (وتوصا1)، با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شدند

تعلیق نماد معاملاتی (وساپا1)

طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری‌ سایپا (وساپا1) حداکثر تا تاریخ 1398/04/09 تعلیق شد.

وقفه معاملاتی نماد (سبهانح1)

نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت سیمان‌ بهبهان‌ (سبهانح1) با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت.

وقفه معاملاتی نماد (سبهان1)، (غپاک1)، (همراه1)، (تکشا1)، (غگرجی1)، کفپارس1)،  (خوساز1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت های سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان1)، لبنیات‌ پاک‌ (غپاک1)، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه1)، گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ (تکشا1)، بیسکویت‌ گرجی‌ (غگرجی1)، فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ (کفپارس1)، محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهند یافت.

توقف نماد (غشاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ورنا)،(خکمک)،(غدام)

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(ورنا)، کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا(خکمک)، خوراک دام پارس(غدام) باتوجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ختراک)،(خموتور)،(سخوز،(کمنگنز)،(داسوه)

نماد معاملاتی شرکت های ریخته گری تراکتورسازی ایران(ختراک)،موتورسازان تراکتورسازی ایران(خموتور)، سیمان خوزستان(سخوز)، معادن منگنز ایران(کمنگنز)، داروسازی اسوه(داسوه)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ورنا)،(خکمک)،(غدام)

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(ورنا)، کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا(خکمک)، خوراک دام پارس(غدام) باتوجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

بازگشایی نمادهای معاملاتی (غشصفا)،(غشان)،(غالبر)،(شفن)

نمادهای معاملاتی شرکت های شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا)،شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان)،لبنیات کالبر(غالبر)،پتروشیمی فن آوران(شفن) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی (خساپا)،(مبین)

نماد معاملاتی شرکت های ایرانی تولید اتومبیل سایپا(خساپا)، پتروشیمی مبین(مبین) با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

قرارداد های آتی سبد سهام

در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد 23 قرارداد به ارزش بیش از 2 میلیارد و 225 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

ابزار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 21 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 20 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 79 میلیون و 183 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 810 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار مشتقه     

در بازار اوراق مشتقه تعداد 41778 قرارداد به ارزش بیش از 9 میلیارد و 767 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

اوراق تبعی      

در بازار اوراق تبعی تعداد 17662 هزار ورقه از اوراق اختیار فروش تبعی شرکت باما به ارزش بیش از تعداد 17662 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.

 

تجارت سایپا فروشگاه های زنجیره ای شاخص کل ریخته گری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر