معاون بورس تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران گفت: بازار سرمایه بازاری است که با تورم رشد می‌کند اما خودش عامل تورم نیست.