مدیر پذیرش فرابورس ایران در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: مدیر پذیرش فرابورس ایران از پذیرش 27 شرکت از صنایع مختلف شامل فلزات اساسی، دارویی، غذایی، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل،…

پربازدیدترین