کد خبر: 997307 A

هزاران واحد صنفی تلفن همراه و مشاغل دیگر که رابطه نزدیک و مستقیم با شرکت های وارد کننده دارند، قرار است به مدت دو هفته تعطیل باشند؛ پس با این شرایط در صورتی که بانک ها فعال هستند چگونه تعهدات مالی و چک های خود را پاس کنند؟

 سعید اسمعیل رئیس کمیسیون مالیاتی انجمن وارد کنندگان تلفن همراه گفت: طرح تعطیلی کامل مشاغل و اصناف در حالی که بانک ها و ادارات دولتی به خصوص سازمان امور مالیاتی کشور فعال خواهند ماند یعنی اینکه اقتصاد و در آمد به مدت دو هفته متوقف است ولی وصول مطالبات صورت می گیرد. مسئولین یا به سمت  تعطیلی کامل بروند و ادارات دولتی و بانک ها را نیز تعطیل کنند و یا وصول مطالبات را به مدت چند هفته متوقف کنند.

 

اقتصاد تلفن همراه چک کمیسیون مالیاتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر