کد خبر: 996856 A

توسط شرکت سفرهای علی بابا صورت گرفت؛

با شیوع ویروس کرونا، گردشگری به عنوان یکی از آسیب پذیرترین صنایع دنیا در برابر این پاندمی شناخته شد.معادلات و الگوهای سفر تغییر کردند و رفتارهای جدیدی از سوی ارائه دهندگان خدمات گردشگری و مسافران شکل گرفت و امروز پس از گذشت ٨ ماه از شیوع این ویروس در ایران، شاهد رفتارهای جدیدی در این بازار هستیم.

ایلنا، شرکت سفرهای علی بابا این مطالعه را در راستای شناسایی رفتار سفر ایرانیان در تابستان ٩٩ و پیش بینی برنامه سفر در پاییز ٩٩ برنامه ریزی و اجرا کرده است.

هدف شرکت سفرهای علی بابا از انتشار این گزارش ایجاد بینشی جامع از رفتار سفر ایرانیان در دوران پاندمی برای فعالان حوزه گردشگری کشور است.

شرکت سفرهای علی بابا در این گزارش همچنین از  جامعه و مسافران درخواست دارد تا با محدود کردن سفرهای خود، به قطع زنجیره کرونا کمک نمایند.

بر اساس گزارش منتشر شده شرکت سفرهای علی بابا که طی پرسشنامه ای صورت گرفته، در مرحله نخست، اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ثبت شده که ٥٤ درصد پاسخ دهندگان آقا و ٤٦ درصد خانم ها بوده اند و سن بیشتر پاسخ دهندگان نیز ٣١ تا ٣٤ بوده است و بیشتر پاسخ دهندگان به ترتیب از شهرهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان و کمترین آن ها از شهرهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی بوده است.

ایران خراسان رضوی گردشگری مسافران ویروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر