کد خبر: 987998 A

علی که آرزوی رئیس پلیس شدن داشت توسط مددکاران پویش شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی به آرزوی خود رسید. با استقبال سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران از علی ، او به آرزوی پلیس شدنش رسید و به صورت افتخاری به جای فرمانده رئیس پلیس تهران نشست .

تحقق رویای پلیس شدن نوجوان کم توان ذهنی به مدد پویش نذر آرزوها !

پویش نذر آرزوها در گام نخست نوجوان کم توان ذهنی را به آرزویی دست نیافتنی رساند !

پویش نذر آرزوها که به تازگی فعالیت انسان دوستانه خود را آغاز کرده است و درصدد است تفاوت های کودکان بیمار را با دیگران از میان بردارد ا

پویش نذر آرزوها در گام نخست به آرزوی نوجوان کم توان ذهنی به نام علی پرداخته است !

علی که آرزوی رئیس پلیس شدن داشت توسط مددکاران پویش شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی به آرزوی خود رسید. با استقبال سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران از علی ، او به آرزوی پلیس شدنش رسید و به صورت افتخاری به جای فرمانده رئیس پلیس تهران نشست !

پویش نذر آرزوها قسمت نخست مجموعه خود را در قالب مستندی کوتاه به نام رئیس پلیس به تهیه کنندگی علی مهرآور و کارگردانی محسن عبدی تولید کرده است و در حال تهیه قسمت های بعدی مجموعه نذر آرزو هاست !

همچنین صابر خراسانی در قسمت نخست ، علی را تا اتاق فرماندهی پلیس تهران همراهی می کند و سفیر نذر آرزوها در این قسمت بوده است.

پویش نذر آرزوها با قصه های متفاوت در آینده نزدیک به دنبال برداشتن تفاوت هاست.

 

حجم ویدئو: 19.08M | زمان ویدئو: 00:02:05
رئیس پلیس فرمانده انتظامی کودکان نیروی انتظامی پلیس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر