کد خبر: 949131 A

پساب های خروجی از بخش ته نشینی هنوز دارای ذرات بسیار کوچکی می باشند که ورود آنها به طبیعت و زمین های کشاورزی می تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل در پکیج های تصفیه فاضلاب از تجهیزاتی مانند فیلتر شنی و کربنی استفاده می گردد تا از ورود ذرات ریز و معلق در پساب ها به گام های بعدی جلوگیری شود.

خشکسالی و کمبود منابع آبی یکی از معضلات بزرگی می باشد که تمام دنیا را تهدید می کند و به همین دلیل از گذشته تا امروز شیوه های مختلفی برای چرخه مجدد آب معرفی و طراحی شده اند. به طوریکه در دنیای امروز انواع پکیج تصفیه فاضلاب با ویژگی های مختلف توسط برندهای داخلی و خارجی تولید شده و هدف همگی افزایش کیفیت پساب ها و استفاده مجدد از آنها در بخش های صنعتی و کشاورزی می باشد.

چرخه مجدد آب چیست؟

چرخه مجدد آب یا بازگردانی و اصلاح آن به مجموعه ای از تکنیک ها و روش هایی گفته می‌شود که به کمک آنها مواد جامد معلق، آلاینده های کلوئیدی و مواد آلی مضر موجود در پساب های بهداشتی و صنعتی حذف شده و آب به استانداردهای ورود به طبیعت دست پیدا می کند. علاوه بر نقش این فرآیند در کاهش مصرف منابع آبی، با حذف بسیاری از میکروارگانیسم ها و باکتری و ویروس و همچنین مواد آلی مضر از ورود آنها به طبیعت و سفره های آب زیرزمینی جلوگیری میشود. میزان کیفیت آب خروجی از فرآیندهای اصلاح آن تا حد زیادی به نوع پساب های صنعتی و بهداشتی و همچنین تجهیزات استفاده شده برای این منظور بستگی دارد. نکته مهم اینکه، آب های اصلاح شده در این روش ها به کیفیت مناسب برای مصرف مجدد به عنوان آب شرب دست پیدا نمی کنند و به عنوان آب غیر شرب می توان آنها را به کار برد.

روش های چرخه مجدد آب

با توجه به اهمیت بسیار زیاد حذف آلاینده های موجود در پساب های صنعتی و بهداشتی و آب های خاکستری تولید شده در مناطق مسکونی، روش های متعددی برای این منظور ارائه شده اند و تجهیزات تصفیه فاضلاب مورد نیاز برای پیاده سازی این روش ها دارای تنوع بالایی می باشد. از مهم ترین گام ها در فرآیند چرخه آب و اصلاح آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

حذف آلاینده ها با روش های فیزیکی

از مهم ترین گام هایی که در تمام روش های تصفیه فاضلاب به کار می رود، استفاده از تجهیزات فیزیکی برای حذف مواد جامد معلق در پساب ها می باشد. انجام این عمل در اغلب مواقع به عنوان پیش تصفیه در نظر گرفته شده و از آسیب وارد شدن به تجهیزات مورد نیاز در گام های بعدی جلوگیری نموده و راندمان و کارایی تصفیه بیولوژیکی و شیمیایی را تا حد زیادی افزایش خواهد داد. در این مرحله به کمک تجهیزاتی از قبیل انواع آشغالگیرهای مکانیکی و زوج توری و دستی تکه های پارچه، چوب، پلاستیک و سایر مواد جامد جمع آوری میشوند. علاوه براین، با کمک برخی از مواد منعقد کننده می توان تا حد زیادی ذرات کلوئیدی و چربی موجود در پساب ها را جمع آوری نمود. لازم به ذکر است که خروجی این مرحله هنوز به استانداردهای استفاده مجدد از آب دست پیدا نکرده اند و برای این منظور وارد گام و بخش بعدی تصفیه خانه خواهند شد.

کاهش آلاینده ها با تصفیه بیولوژیکی

از بخش های بسیار مهم در پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی، استفاده از روش های بیولوژیکی برای حذف مواد آلی موجود در پساب ها می باشد. روش های به کار رفته در این بخش به دو گروه هوازی و بی هوازی تقسیم بندی میشوند که این گروه بندی بر اساس نوع میکروارگانیسم هایی می باشد که از آنها برای تجزیه مواد آلی استفاده می گردد. میکروارگانیسم های موجود در بسترهای لجن فعال تصفیه خانه های بیولوژیکی مواد آلی معلق در پساب ها را به تجزیه می کنند و تاثیر بسیار زیادی بر افزایش کیفیت فاضلاب خواهند داشت.

روش های بیولوژیکی پیاده سازی شده در پکیج های تصفیه فاضلاب با هم متفاوت بوده و با توجه به اندازه و ظرفیت تصفیه خانه، نوع پساب ها و مواد آلاینده موجود در آنها ممکن است از روش های مختلفی از قبیل لجن فعال متداول با جریان پیستونی CPF، لجن فعال اختلاط کامل CMAS، تثبیت تماسی CSAS، هوادهی گسترده EAAS، رآکتور بیولوژیکی غشایی MBR استفاده میشود که در گروه روش های هوازی برای تصفیه و اصلاح آب قرار دارند. روش های غیرهوازی به کار رفته برای این فرآیند نیز شامل UASB، رآکتور بافل دار بی هوازی ABR و رآکتور تصفیه بی هوازی UAFB می باشد.

ته نشینی و پردازش آب تصفیه شده

مواد آلی تجزیه شده توسط میکروارگانیسم ها در تصفیه بیولوژیکی، در پساب ها معلق می باشند و برای ته نشین شدن در کف استخر یا حوضچه تصفیه باید به آنها زمان داد. به همین منظور حوضچه های ته نشینی طراحی میشود و در نهایت لجن تولید شده در این گام می تواند به عنوان بستر لجن مرحله قبل استفاده شود. لجن مازاد در این گام نیز توسط تجهیزات مختلف جمع آوری و از حوضچه خارج خواهند شد.

پساب های خروجی از بخش ته نشینی هنوز دارای ذرات بسیار کوچکی می باشند که ورود آنها به طبیعت و زمین های کشاورزی می تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل در پکیج های تصفیه فاضلاب از تجهیزاتی مانند فیلتر شنی و کربنی استفاده می گردد تا از ورود ذرات ریز و معلق در پساب ها به گام های بعدی جلوگیری شود. همچنین لازم به ذکر است که برای حذف باکتری ها و ویروس ها، به کمک پکیج های کلرزنی استفاده شده و نسبت به حذف آنها اقدام می گردد.

چرخه آب با پکیج تصفیه فاضلاب

مزایای چرخه آب

تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی و استفاده از آنها به عنوان آب غیر شرب مزایای متعددی به همراه دارد که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کاهش مصرف آب های آشامیدنی و شرب در محیط های صنعتی و کشاورزی
  • افزایش کیفیت پساب های صنعتی و بهداشتی قبل از ورود به طبیعت
  • استفاده از آب های اصلاح شده در بخش های کشاورزی و افزایش مواد مغذی برای خاک از قبیل فسفر و اکسیژن
  • ورود پساب های صنعتی تصفیه شده و بدون مواد مضر به تالاب ها و کمک به زنده ماندن آنها

کاربرد بازگردانی آب

هدف اصلی از طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی، تصفیه پساب ها و افزایش کیفیت آنها قبل از وورد به طبیعت یا استفاده مجدد از آنها می باشد. به طوریکه می توان به کمک این تجهیزات و فرایندهای پیاده سازی شده در آنها از آب های خاکستری و پساب های صنعتی تصفیه شده در صنایع و بخش های مختلفی استفاده نمود که برخی از آنها عبارتند از:

مصرف آب اصلاح شده به عنوان آب غیر شرب

یکی از بزرگترین دلایلی که باعث شده است تا کشور ما با مشکل و کمبود آب مواجه شود، عدم جداسازی آب شرب و غیر شرب از هم می باشد. به عبارت دیگر، آب استفاده شده برای آبیاری باغچه و شستشوی سطوح در منازل با آب آشامیدنی یکسان می باشد. این در حالیست که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این آب ها از هم جدا بوده و می توان از آبهای اصلاح شده به عنوان آب غیر شرب برای شستشوی اتومبیل و سطوح مختلف استفاده نمود. علاوه براین، این آب ها برای آبیاری فضای سبز شهری و درختان نیز مورد استفاده قرار میگیرند.

کاربرد چرخه آب در کشاورزی

از دیگر کاربردهای مهم و اصلی آب های بازگردانی شده، مصرف آنها در مزارع کشاورزی و باغبانی می باشد. همان طور که اشاره شد، پساب های صنعتی پس از تصفیه ممکن است حاوی فسفر زیادی باشند که ورود آنها به طبیعت منجر به حاصلخیزی خاک میگردد. البته ورود این آب ها به بخش های کشاورزی در صورتی امکان پذیر است که پساب ها به درجه استانداری از کیفیت رسیده باشد.

کاربرد چرخه آب

استفاده از آب اصلاح شده در صنعت

بخش های صنعتی یکی از پرمصرف ترین گروه ها در زمینه آب می باشند که در بخش های تولیدی مختلف حجم بالایی از مواد آلی و آلاینده  به آنها افزوده میشوند. به همین دلیل در چند سال اخیر امکان ورود مستقیم این پساب ها به طبیعت وجود ندارد. علاوه براین، با کمک پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی مختلف می توان این مواد آلاینده را از پساب ها حذف نمود و مجدد از آب در سایر بخش های صنعتی استفاده کرد. به عنوان مثال، استفاده از این تکنیک ها در صنایع نساجی و رنکرزی کاربرد بسیار زیادی داشته و تا حد مطلوبی از میزان آب مصرفی آنها کاسته خواهد شد.

طراحی و تولید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

با توجه به اهمیت بسیار زیاد تصفیه آب و فاضلاب و جلوگیری از ورود مواد مضر به طبیعت و سفره های آب زیر زمینی، گروه صنعتی هفت در مجموعه محصولات خود طراحی و تولید انواع پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی را قرار داده است. این پکیج ها همگی بر اساس استانداردهای روز دنیا و توسط مهندسین و کارشناسان با تجربه در این حوزه طراحی و در ظرفیت های متنوع تولید میشوند. برای اطلاع از ویژگی های تجهیزات تصفیه فاضلاب تولید شده این مجموعه کافیست نام گروه صنعتی هفت را در اینترنت جستجو کنید یا با شماره 02156541459 – 02156541457 تماس بگیرید. کارشناسان گروه صنعتی هفت آماده ارائه مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

خاک صنعت فضای سبز نساجی آب زیرزمینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر