کد خبر: 947781 A

دکتر عظیم دارایی در آداب همسرداری گفت: هرگز به قصد آنکه همسرتان را برای انجام کاری سوق دهید، از او تعریف و تمجید نکنید.

 دکتر عظیم دارایی در برنامه شبکه افلاک آداب همسرداری، روش هایی را در خصوص اصول رفتار با همسر اعلام کردندکه در زیر به آنها اشاره می‌کنیم.

1- صادق باشید، چون تنها در این صورت است که حق دارید از همسرتان توقع رفتار و گفتار صادقانه داشته باشید.

2- همزمان با رعایت اصل صداقت، بدانید هیچ لزومی ندارد هر مطلبی، با هر مضمونی بازگو شود!

3- زن و شوهر می توانند توافق کنند که همواره جایگاهی برای تغییر در طول زندگی، قائل شوند.

4- پیوسته به دنبال یک رابطه در حال رشد باشید، در پیشرفت مثبت ارتباطات، توقف جایز نیست.

5- سعی کنید به تعریف خوشبختی از دیدگاه همسرتان دسترسی پیدا کنید.

6- شما می توانید از زندگی کردن با مرد خود لذّت ببرید، بدون آنکه خود و خواسته های تان را به فراموشی بسپارید.

7- گاهی اوقات اگر به طور واضح تقاضا نکنید، چیزی بدست نخواهید آورد.

8- گفتنی ها را بگویید، امّا به موقع! منتظر نمانید به این امید که شاید روزی خودش متوجه شود.

9- به یاد داشته باشید معمولاً مردها آن گونه که شما به آنها می نگرید، به خود نمی نگرد.

10- شاید نتوانید مرد خود را کاملاً کنترل کنید، امّا قطعاً می توانید بر او تأثیر بگذارید.

11- در برنامه ریزی ها به صورت یک شریک ظاهر شوید، نه یک رقیب.

12- احترام شما، در گروی رفتار شماست.

13- برنامه های خود را طوری تنظیم کنید تا زمانی که همسرتان در منزل است، در کنارش حضور داشته باشید، نه احتمالاً در آشپزخانه.

14- به نوع پوشش، آرایش و پیرایش خود در منزل همواره اهمیت بدهید.

15- در طی روز از کلمات محبت آمیز استفاده کنید.

16- بسیاری از زنان بر این باورند که باید بیش از حد عاطفی باشند. اینگونه نباشید!

17- بکوشید بدون آنکه در مسائل کاری و اجتماعی همسرتان مستقیماً دخالت کنید، خیلی دوستانه و غیر متعصبانه به افعال وی ناظر باشید.

18- میزان وابستگی و دلبستگی یک زن می تواند قابلیت های شوهرش را برای توجه نشان دادن به او تحت الشعاع قرار دهد.

19- هر از گاهی از او به خاطر حسناتش تمجید کنید.

20- گاهی گفتگوی متعادل می تواند قفل هایی که بر زندگی عاطفی همسرتان زده شده، باز کند.

21- هرگز به قصد آنکه همسرتان را برای انجام کاری سوق دهید، از او تعریف و تمجید نکنید.

22- برای او این حق را قائل باشید که بتواند احساسات مختلفی داشته باشد.

منبع: دکتر عظیم دارای

پوشش رشد زن و شوهر زنان برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر