کد خبر: 943391 A

آموزش کارکنان شرکت فجر جهاد درخصوص پسماند انجام شد.

به گزارش ایلنا، آموزش کارکنان شرکت حمل‌ و نقل فجر جهاد در خصوص شناسایی پسماندها و اهمیت تفکیک از مبدا پسماندها در محل کار توسط کارشناسان آموزش اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه ۱۹ صورت گرفت.

 

شرکت حمل و نقل فجر جهاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر