کد خبر: 943264 A

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که عمدتاً توسط والدین مطرح می‌شود، این است که فرزند من به حرف‌های من گوش نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهد که کنارش باشم و مدام من را پس می‌زند، در این شرایط بسیاری از والدین به جای آن که ریشۀ این مشکلات را پیدا کنند فرزند خود را به بی فکری و بی حوصلگی متهم می‌کنند در حالی که با ریشه‌یابی دقیق این مشکلات است که می‌توان راهکارهایی را برای بهبود این وضعیت پیدا کرد.

اما چطور باید این مشکلات را ریشه‌یابی کرد، در گام نخست باید برای مدتی نظاره‌گر برخورد‌ها و رفتارهای خود و فرزندمان باشیم تازه در این شرایط است که به درک درستی از برخوردها می‌رسیم و متوجه می‌شویم که مشکل چیست و در گام های بعدی باید راهکارهایی را برای شرایط پیش رو جستجو کرد.

راهکارهای بسیار زیادی برای بهبود روابط میان والدین و فرزندان ارائه می‌شود ولی باید در نظر داشته باشیم که انسان‌ها با یکدیگر فرق دارند و در نتیجه چالش‌های آن‌ها هم با هم متفاوت خواهد بود برای مثال فرزندی را تصور کنید که بازیگوش است و نمی‌تواند با برنامه درسی خود پیش برود و مدام  از برنامه‌ریزی تحصیلی خود جا می‌ماند، در این شرایط باید نخست وضعیت تحصیلی این دانش‌آموز بررسی شود ولی اگر بدون آگاهی از ریشه این مشکل به دنبال راهکارهای پیشنهادی باشیم، فقط آزمون و خطا خواهیم کرد و لزوماً نتیجه خوبی هم رقم نخواهد خورد.

دانش‌آموزی را تصور کنید در حال انتخاب رشته پایه نهم است و در این شرایط بیشترین همراهی را از سمت والدین نیاز دارد ولی در این موقع حساس با خانواده گرفتار کشمکش و چالش می‌شود و خانواده هم معترض هستند که با ما لجبازی می‌کند در حالی که اگر این مهارت‌های حرفه‌ای را بشناسیم می‌توانیم تا حد زیادی از رخ دادن این چالش‌ها جلوگیری کنیم و ارتباط موثری با فرزند خود شکل بدهیم، بدون شک همراهی یک مشاوره تحصیلی می‌تواند تا حد زیادی این مسیر را برای ما و فرزند ما روشن کند.

ما در مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم در کنار مشاوران مجرب و حرفه‌ای تلاش کردیم تا با بررسی این مشکلات راهکارهایی را بهبود شرایط فرزندان و والدین چه در تحصیلی و چه در خانواده ارائه کنیم.

خانواده مشکلات والدین فرزندان انتخاب رشته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر