کد خبر: 856593 A

برنامه‌ریزی تحصیلی در هریک از مقاطع تحصیلی برای دانش‌آموزان و البته در مقاطع پایین‌تر مانند ابتدایی یا متوسطه اول دغدغه والدین بوده و هست، برنامه‌ریزی درسی تنها عامل قابل لمس در موفقیت دانش‌آموزان از نظر والدین آن‌هاست، پس قابل حدس خواهد بود که چقدر جایگاه مهمی دارد.مشکل اصلی اینجاست که کدام برنامۀ درسی طبق چه چارچوب و آزمونی می‌تواند برای دانش‌آموز ما کاربردی و مفید باشد؟

برنامه درسی پایه‌های ابتدایی:

نکتۀ مهمی که در مقاطع ابتدایی وجود دارد نقش والدین در مدیریت عملکرد و رفتار دانش‌آموزان است چرا که در این مقاطع دیگر برنامه‌ریزی و برنامه درسی مطرح نیست بلکه ابزارهایی مانند تکالیف درسی و تمرین‌های منظم و هفتگی مطرح  است که به کمک والدین می‌آید تا با توانمند کردن دانش‌آموزان بتوانند موفقیت آن‌ها را برای تضمین کنند، چرا که پایه و اساس یادگیری دانش‌آموزان در این مقاطع تحصیلی ریخته می‌شود، پس در نتیجه این برهه زمانی می‌تواند بسیار حساس باشد و والدین باید با وسواس بیشتری برای این دوران برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

نکتۀ مهمی که می‌توان از این مطلب دریافت کرد آن است که در هر مقطع تحصیلی برنامه‌ریزی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد، شاید نتوان گفت تنها دلیل اصلی و مهم موفقیت برنامه‌ریزی است ولی یکی از کلیدی‌ترین عوامل در خصوص موفقیت است.باید این مورد را به تمامی والدین و دانش‌آموزان گوشزد کرد که اهمیت برنامه‌ریزی را جدی بگیرند و به آن به عنوان یک عضو جدایی ناپذیر از موفقیت نگاه کنند.

والدین دانش موفقیت درسی آموزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر