کد خبر: 850356 A

افت تحصیلی در دانش‌آموزان می‌تواند عوامل متعدد و متفاوت از یکدیگر داشته باشد. یکی از این عوامل عدم تمرکز در هنگام یادگیری است. زمانی که ذهن آمادۀ دریافت مطالب جدید می‌شود، نداشتن تمرکز در موضوع مورد نظر موجب پرش ذهن و حرکت بین موضوعات مختلف می‌شود. در مدرسه دانش‌آموز دقیقه‌ها به تخته نگاه می‌کند و وقتی به خودش می‌آید متوجه می‌شود که قسمتی از مطالب نوشته شده روی تخته را اصلا ندیده و حتی صدای معلم را هم نشنیده است.

در این شرایط مطلب به درستی آموخته نمی‌شود و فرآیند یادگیری ناقص می‌ماند. این موضوع ممکن است تا زمان ارزیابی دانش‌آموز، نمایان نشود و این فاصله زمانی بین یادگیری ناقص و زمان ارزیابی، جبران را برای دانش‌آموز، معلم و والدین سخت می‌کند. همچنین با گذشت زمان حجم مطالب ناقص آموخته شده زیاد می‌شود و عملا در پایان سال تحصیلی مدت زمان کوتاهی برای جبران تمام دروس عقب افتاده باقی می‌ماند. در صورتی که هرچه تمرکز دانش‌آموز هنگام تدریس معلم و مربی بیشتر باشد مطالب را درست دریافت کرده و متوجه اشکالات خود می‌شود و آن‌ها را با پرسش و پاسخ با معلم برطرف می‌کند.

تفاوت این دو گروه از دانش‌آموزان در زمان امتحانات و حتی در سال تحصیلی بعد نمایان می‌شود.

یک راه حل کارآمد برای جلوگیری از این روند زیان‌بار و در نتیجه جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی عوامل تأثیرگذار بر تمرکز و بهبود آن‌هاست. در دسترس بودن ویدئوهای مشاوره‌ای و آموزشی مناسب کمک شایانی برای حل مشکلات یادگیری و تمرکز می‌کند.

افت تحصیلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر