کد خبر: 841354 A

زندگی ما شبیه سلف سرویس است. این ما هستیم که باید مشخص کنیم به دنبال چه هستیم و چه می‌خواهیم و هزینه‌هایش را پرداخت کرده و بعد از آن‌ها استفاده کنیم. (امت فاکس)

در دنیای امروزه همه به دنبال موفقیت و کسب جایگاه مناسب اجتماعی‌اند. به تبع راه رسیدن به هدف با گذشت زمان دچار پیچیدگی‌های جدیدی می‌شود. اما همیشه برای افراد با انگیزه رسیدن به این جایگاه می‌تواند آسان‌تر باشد اگر ابزار و روش‌های انسان موفق بودن را به درستی بشناسند.

در مدرسه فقط دانش‌آموزانی می‌توانند بدون استرس و درست در مباحث درسی به صورت پیشرفته قدم بردارند که چشم‌انداز کوتاه مدت و بلند مدت منطقی و تا حدودی واضح از چالش‌های پیش رو داشته باشند. برنامه مطالعاتی یکی از این ابزارهای تأثیرگذار است. این مهم موجب می‌شود که دانش‌آموزان در هر مرحله از تحصیل با آرامش و با سرعت مطلوبی پیش بروند چون به خود و دانسته‌ها و تصمیماتشان اطمینان نسبی و قابل قبولی دارند.

این آرامش خاطر در فضای مدرسه و حوزه تحصیلی قطعا در زندگی شخصی و فضای خانواده نیز موثر است و فرزند خانواده می‌تواند به دور از تنش‌ها و استرس‌های درسی در خانواده نیز تعامل مثبت داشته باشد.

یک برنامه درسی دقیق که در مسیر پیشرفت تحصیلی هم سوی فرزندانمان می‌شود، مانند چراغی روشنگر اهداف بلندمدت‌شان است.

در این بین بررسی و تحلیل عوامل موفقیت و شکست (هم عوامل محیطی و هم عوامل شخصیتی) از اهمیت بالایی برخوردار است.

02

با ایجاد این باور در ذهن دانش‌آموز که داشتن ابزارهای صحیح، راه رسیدن به اهداف آموزشی‌اش را آسان و دلچسب می‌کند، سرعت قدم برداشتن و پیشروی آن‌ها را بسیار بالا می‌برد.

مشاوران تحصیلی این بستر را برای تمام دانش‌آموزان و مادر و پدرها فراهم می‌کنند تا مهارت‌های کنترل استرس، خودباوری، روحیه تلاش و تحمل شکست را در خود تقویت کنند.

استرس خانواده ذهن مدرسه سلف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر