کد خبر: 828315 A

نماد بانک ملت به دلیل فروش سهام فملی و شفاف سازی مربوط به آن متوقف شد.

فروش سهام شرکت ملی مس برای بانک ملت مزایای زیادی دارد که در صورت تحلیل کامل و صحیح بازار، باید انتظار چندین روز رشد مثبت در قیمت بازار این سهم داشت. این مزایا عبارتند از:

1- شناسایی سود بسیار قابل توجه ناشی از قیمت فروش و ارزش دفتری (386 ریال به ازای هر سهم)

2- ورود نقدینگی مناسب به بانک ملت حدود 8 هزار میلیارد ریال؛ اعطای تسهیلات این مبلغ با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تا انتهای سال حداقل 800 میلیارد ریال درآمد تسهیلات محقق می‌سازد که این خود از نمودهای بارز مولد سازی دارائی‌هاست.

3- ضمنا در مورد بخش اقساطی معامله نیز که با نرخ 19 درصد است، مبلغ حصه سال جاری قابل شناسایی درآمد بانک برای سال 1398 حدود 1.500 میلیارد ریال است. لذا با لحاظ سود فروش سهام که درآمدی غیر مشاع است و سود مشاع ناشی از اعطای تسهیلات بخش نقد معامله و سود دوران تقسیط مربوط به سال جاری، فروش سهام مذکور کلا مبلغی بیش از 430 ریال به ازای هر سهم سود برای سهامداران خلق می‌کند.

4- کاهش قابل توجه اموال مازاد بانک و بهبود نسبت دارائی‌های ثابت، بانک را از شمولیت جرایم مالیاتی ماده 17 قانون رفع موانع تولید خارج می‌کند و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک، ناشی از این فروش ظرفیت جدیدی برای اعطای تسهیلات با کیفیت به صنایع بزرگ و سودآوری بیشتر برای بانک را به ارمغان خواهد آورد.

با توجه به تحقق سود هر سهم 307 ریالی به ازای هر سهم برای شش ماهه اول و سود 430 ریالی فوق، وبملت تا این تاریخ از سال، 737 ریال برای سهامداران ماندگار خود سودآفرینی کرده است. به این می‌گویند حرکت استراتژیک که با یک حرکت چندین هدف را مورد اصابت قرار دهید.

بانک ملت درآمد سرمایه سهام شورای پول و اعتبار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر