کد خبر: 786251 A

کتاب «فولاد در ایران و جهان اقتصاد، تولید و تجارت» که تحقیقی جامع به قلم احسان سلطانی و با همت شورای تحقیقات سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران است، منتشر شد.

به گزارش ایلنا، این اثر در ۳۰۰ صفحه و ۶ فصل با عناوین تولید، تجارت و مصرف جهانی فولاد، تولیدکنندگان بزرگ آهن و فولاد جهان، تولید، تجارت و مصرف آهن و فولاد ایران، زنجیره تجاری فولاد در ایران و جهان، زنجیره عرضه فولاد در ایران و جهان، صنعت فولاد ایران چاپ شده و در اختیار علاقمندان، محققین، دانشجویان و فعالین بخش صنعت و فولاد قرار می گیرد.

 این کتاب با استفاده از آمار و اطلاعات معتبر و به روز داخلی و منابع بین‌المللی سعی دارد نگرشی جامع و چند وجهی  در حوزه‌های مختلف مرتبط با فولاد را با تمرکز بر شرایط ویژه کشورمان در اختیار مخاطب قرار دهد و شامل مباحث اصلی تولید، تجارت و مصرف فولاد، تولیدکنندگان بزرگ آهن و فولاد و زنجیره عرضه (از سنگ آهن تا صنایع پاییندستی) فولاد در ایران و جهان به همراه صنعت و بازار فولاد و روند توسعه صنعت فولاد در ایران است. هدف از انجام مطالعات و تحقیقات اقتصادی صنعت فولاد که دو سال به طول انجامید و تدوین و انتشار این کتاب، بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت و کارکرد زنجیره صنعت فولاد در ایران با نگاه اقتصادی و از زوایای جدید و فارغ از کلیشه های رایج در کشور است.

کتاب «فولاد در ایران و جهان؛ اقتصاد، تولید و تجارت»، به عنوان یک کتاب مرجع بر پایه بررسی مستقیم صنعت و تجارت داخلی و خارجی فولاد و دادهها و آمارهای (دست اول) مراجع رسمی و معتبر جهانی تدوین شده است. در این کتاب بیش از ۲۰۰ نمودار و ۳۰ جدول و شکل برای ارائه آمارها، جمعبندی مطالعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تسهیل در انتقال مطالب استفاده شده است.

معضلات موجود در زنجیره صنعت فولاد ایران اصولا ناشی از اداره و توسعه دستوری آن توسط دولت است و روند توسعه زنجیره صنعت فولاد ایران مسیری خلاف روند جهانی آن را طی میکند. در این کتاب با تکیه بر مقایسه‌های جهانی و تحلیل‌های اقتصادی، چالش‌ها و مخاطرات زنجیره صنعت فولاد کشور تبیین شده است. خلاصه مدیریتی و جمع‌بندی کتاب به همراه راهکارهای اجرایی در جهت توسعه زنجیره صنعت فولاد کشور در ابتدای کتاب ارائه شده است.

اقتصاد ایران ایران و جهان تجارت فولاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر