کد خبر: 783877 A

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 14/05/98 در محل شرکت به آدرس : سعادت آباد – بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی- کوچه ساحل دو – پلاک -37 شرکت نفت پاسارگاد برگزار میشود حضور بهم رسانند. ضمنا به منظور رفاه حال سهامداران محترم برگ ورود به جلسه مجمع از تاریخ 12/05/98 الی 13/05/98 از ساعت 9 صبح الی 15 در واحد سهام به آدرس شرکت صادر میگردد.

به گزارش ایلنا، آگهی دعوت به مجمع شرکت نفت پاسارگاد به شرح زیر است:

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ساعت 10 روز دوشنبه  مورخ 14/05/98 در محل شرکت به آدرس : سعادت آباد – بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی- کوچه ساحل دو – پلاک -37 شرکت نفت پاسارگاد برگزار میشود حضور بهم رسانند. ضمنا به منظور رفاه حال سهامداران محترم برگ ورود به جلسه مجمع از تاریخ 12/05/98 الی 13/05/98 از ساعت 9 صبح الی 15 در واحد سهام به آدرس شرکت صادر میگردد.

دستور جلسه :

1- انتخاب اعضاء هیات مدیره

سهام نفت مجمع دعوت پاسارگاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر