کد خبر: 776889 A

7 راه درمان استرس

در رفتار درمانی، هدف آن است که رفتارهای غلط شما متوقف شده و بجای آن، الگوهای جدید رفتاری آموزش داده شود تا زندگی لذتبخش تری داشته باشید.

ایلنا؛ برای درمان استرس راه های مختلفی وجود دارند. فهرستی از شایعترین راه هایی که برای درمان استرس، امروزه مورد استفاده قرار میگیرند در زیر آمده است.

1-مشاوره و حمایت  (Support & Counselling) 

در مشاوره به شما برای درمان استرس کمک می شود که بفهمید چرا این احساس استرس را دارید و چگونه باید با واقعیتهای موجود برخورد نمایید.

با بحث کردن و مشاوره در مورد مشکلات فعلی شما و راه حل هایی که برای آنها وجود دارد به شما کمک می شود که زندگی بهتری داشته باشید.

در طی چند هفته یا چند ماه، حمایتهای اجتماعی قابل توجهی از شما به عمل می آید.

2-رفتار درمانی  (Behavioural therapy)

در این روش درمان استرس، اعتقاد بر این است که رفتار هر فرد، چیزی است که آن را آموخته و کسب کرده است و بنابراین می توان آن را یاد نگرفت و با اینکه آن را تغییر داد.

در رفتار درمانی، هدف آن است که رفتارهای غلط شما متوقف شده و بجای آن، الگوهای جدید رفتاری آموزش داده شود تا زندگی لذتبخش تری داشته باشید.

در این روش بر روی رفتارهای فعلی شما تمرکز می شود و نه اینکه چرا شما چنین رفتارهایی را یاد گرفته اید.

3-روان درمانی  (Psychotherapy )

در روش روان درمانی، صحبت کردن اصلی ترین وسیله درمان استرس می باشد و روش های مختلف آن، صحبت کردن در مورد جنبه های مختلف وضعیت شما را حمایت می کند.

جلسات روان درمانی معمولا هفته ای یک بار و به مدت ۶ تا ۹ ماه انجام می شود.

در روان درمانی حمایتی از روش تشویق و اطمینان دادن به بیمار استفاده می شود. تعداد جلسات این نوع روان درمانی کمتر می باشد و تقریبا ماهی یک بار انجام می گردد.

4-خانواده درمانی  (family therapy)

در خانواده درمانی به شما به عنوان یک عضو خانواده یا گروه اجتماعی مشابهی نگاه می شود.

در این روش کاهش استرس، چگونگی ارتباط اعضای خانواده یا گروه با یکدیگر و با خویشاوندانشان بررسی می شود.

هدف از خانواده درمانی، رفع ناراحتیها و درگیری های افراد بدون انداختن تقصیرها به گردن کسی میباشد و از روشهای روان درمانی در طی چند ماه استفاده می شود.

5-گروه درمانی  (Group therapy)

در روش گروه درمانی، گروهی از افراد که هیچ سابقه آشنایی قبلی با هم ندارند در بار هم جمع می شوند و یک درمانگر به آنها کمک می کند که مشکلات یکدیگر را حل نمایند.

افراد یک گروه ممکن است دارای مشکل مشابهی باشند و یا اینکه مشکلات متفاوتی داشته باشند.

اعضای گروه می توانند ببینند که در داشتن یک مشکل خاص، تنها نیستند و سایرین نیز به این مشکل دچار می باشند. همچنین اعضای گروه می توانند از طرف سایر اعضاء حمایت شوند. معمولا جلسات گروه درمانی چند ماه طول می کشد.

6-شناخت درمانی  (cgnitive therapy)

اساس کار در شناخت درمانی بر روی فرضیه ای است که می گوید تغییرات در احساسات و رفتارهای ما بر اثر افکار و تصوراتی که ما در مورد وقایعی که رخ می دهند داریم ایجاد می شوند. اگر ما همیشه یک نگاه تیره و ترسناک به زندگی داشته باشیم هر چیزی که در زندگی مان اتفاق می افتد را با طریق منفی تفسیر می کنیم.

هدف شناخت درمانی، کمک به شما در شناسایی و تغییر افکار منفی و غیر مفید می باشد.

میانگین دوره های شناخت درمانی، ۱۲ تا ۲۰ جلسه میباشد.

7-روانکاوی  (Psychoanalysis)

در روانکاوی اعتقاد بر این است که وضعیت روحی و رفتاری ما از وقایع و تجربیاتی که در کودکی داشته ایم منشاء می گیرد. 

روشهای مختلف روانکاوی، معنای آن چیزی را که شما به گونه ای دیگر می گویید را تفسیر می کنند.

در روانکاوی، زمان زیادی برای صحبت کردن بین شما و درمانگر در مورد ارتباط هایتان صرف می گردد. ارتباط هایی که بین شما و افراد مهم زندگی تان مثل مادر با پدر در دوران کودکی داشته اید از نظر روانکاری بسیار مهم می باشد.

جلسات روانکاری هفته ای چند بار و به مدت چندین سال طول می کشند و بنابراین هم وقت زیادی صرف آن می شود و هم پول زیادی بابت آن خرج می گردد.

کلینیک مجازی، کلیدی به دنیای پزشکی نوین شامل :

  • مدیریت اجرایی و مالی مطب

  • نوبت دهی اینترنتی  و تلفنی

  • پرونده تخصصی الکترونیک

  • امکان پرداخت آنلاین

  • نسخه الکترونیک

منبع :  وبلاگ پزشکی سلامت ویکلینیک

استرس الکترونیک خانواده درمان مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر