کد خبر: 758958 A

درراستای ایفای مسئولیت های اجتماعی صورت می گیرد:

گروه صنعتی ایران خودرو به منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار و کارآفرین استان سیستان و بلوچستان و همچنین حمایت از مشاغل خرد استان، محصولات تولیدی خود را به همراه قرآن با جلد سوزن دوزی زنان بلوچ تحویل مشتریان خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایران خودرو، بنابر مذاکرات صورت گرفته میان مدیریت مسئولیت پذیری گروه صنعتی ایران خودرو و نمایندگان سازمان های مردم نهاد که از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان معرفی شده اند، مقرر شد زنان هنرمند سیستانی محصولات سوزن دوزی را برای استفاده در محصولات گروه صنعتی ایران خودرو عرضه کنند.

این اقدام در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو و به منظور ایجاد رونق در تولید منطقه محروم سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.

این محصول، پوشش سوزن دوزی شده برای قرآن است و قرار است در بازه زمانی مشخصی توسط زنان هنرمند سیستانی آماده شده و در اختیار ایران خودرو قرار گیرد.

استان سیستان و بلوچستان با 51 درصد جمعیت روستانشین ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه به ویژه کارآفرینی توسط بانوان توانمند دارد که گروه صنعتی ایران خودرو با حمایت از بلوچی دوزی زنان، در مسیر کارآفرینی و توسعه اقتصادی استان گام برمی دارد. 

 این طرح که بودجه آن به دلیل تغییر رویکرد تبلیغات ایران خودرو، از محل تبلیغات تامین شده، در سال 97 با قراردادن قرآن با جلد سوزن دوزی در محصولات خانواده دنا آغاز شده و با توجه به موفق بودن آن، در سال جاری نیز با مذاکرات صورت گرفته برای تامین، در سایر محصولات نیز اجرا خواهد شد.

استان سیستان و بلوچستان ایران خودرو زنان سیستان و بلوچستان هنر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر