کد خبر: 732483 A

بسیاری از برنامه‌های استراتژیک از مرحله چالش ها عبور نکرده و به مرحله اجرا نمی‌رسند. این معضل در شرکت‌های کوچک پر رنگ ‌تر هم می‌شود. زیرا مدیران این شرکت‌ها به سبب مشغله‌های پیش‌رو و مقیاس کوچک شرکت بیشتر درگیر رسیدگی به مسائل روزمره و عملیاتی می‌شوند

محمد رضا سیدی در بخش پنجم برنامه‌ریزی استراتژیک مقاله‌ای به شرخ ذیل نوشت:

برنامه‌ریزی استراتژیک ( بخش پنجم )

چالش‌های برنامه ریزی استراتژی:

برنامه‌ریزی استراتژی برطرح های بلند مدت دلالت دارد.سازمان های زیادی به چهارچوب زمانی سـه تا پنـج ساله برای این برنامه ها وابسته می باشند با وجود این چهارچوب زمانی چندین چالش وابسته به طرح های بلند مدت وجود دارد که موجب خلق یک طرح جامع میشود .

برنامه ریزی ها باید توانایی هم ترازی منابع داخلی و خارجی رابرای طرح ها داشته باشند. این نوع جهت گیری ضروری ، رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک که همه کارکنان و ذینفعان را درگیر میکند ، فرآیند برنامه ریزی در یک چهارچوپ زمانی تعیین شده را موجب میگردد.

اقدامات مجموعه های اقتصادی

بیش از 20 سال گذشته یک تعداد از تکنیکهای مجموعه‌های اقتصادی که سریعا در تغییر مقیاس دخالت داشته پدیدار شدند، که ابزار های موثر در رسیدگی بعضی از مشکلات وابسته به طرح استراتژی می باشند.

تکنیک های پارامتر های زیادی را شامل میشد از جمله : جستجو، زمان واقعی تحول استراتژی، فرآیند طراحی استراتژی، مدل مشاوره، مشارکت کامل در سیکل طراحی کار و تکنولوژی های فضای باز .

تئوری مجموعه های اقتصادی

اقدامات مجموعه های اقتصادی زمینه ساز تئوری مجموعه های اقتصادی می باشد.تئوری های مجموعه های اقتصادی در ابعاد بزرگ و کو چک باهم یکی نیستند.آن ها بر پایه فرآیند های روانشناسی متفاوتی شکل میگیرند که از استراتژی ها و سیاست های خاری و داخلی مجموعه تاثیر مستقیم میگیرند .

زمان واقعی تحول استراتژی

زمان واقعی تحول استراتژِی یک نوع از اقدامات مجموعه های اقتصادی می باشد که توسط اندیشمندان مدیریت جهت رشد سازمانی و جلوگیری از افول پیشنهاد میگردد . این رویکرد دارای ساختار عالی و سازمان دهی شده ای می باشد.

بحران رویکرد تحول استراتژیک زمان واقعی یک مدیریت منطقی است.

یک تیم عقلانی طی فرآیند طراحی یک تزار عقلانیت ایجاد می‌کند نقش تیم ها در طی وقایعی می باشد که همه جزییات اقدام شامل آیتم های رخدادهای مکانی ،جدول نظم و نیازهای صوتی و تصویری و تطابق استراحتگاه و وعده غذایی،اوراق توزیعی ومواد را مدیریت می کند.

برای اینکه بحث درباره چالش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک بدون ابهام باشد، بهتر است سئوال اصلی‌مان را بار دیگر مطرح کنیم. عمده ‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های کوچک ایرانی در بهره‌گیری از برنامه ‌ریزی استراتژیک (سایر مفاهیم استراتژی) چیست؟

  1. #چالش ضرورت تدوین برنامهی استراتژیک : دستور مدیران ارشد سازمان احساس نیاز درون سازمانی .
  2.  #چالش ترکیب تیم برنامه ریزی استراتژیک : عدم مشارکت مدیران سطوح عملیاتی و عدم حضور کلیه ذینفعان سازمان .
  3. #چالش مدل برنامه ریزی استراتژیک : نا آشنایی با مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و نا آشنایی با مزایا و معایب مدل انتخاب شده .
  4. #چالش ساختار و مدیریت سازمانها : تغییر تشکیالت سازمان و تغییر رییس و تغییر مسئول گروه برنامهریزی استراتژیک سازمان تغییر اعضای گروه برنامهریزی استراتژیک سازمان .
  5. #چالش بازه زمانی : تدوین برنامه و تعجیل در ارایه برنامه استراتژیک سازمان استفاده از رای گیری در انتخاب استراتژیها و برنامه ها .
  6. #چالش آموزش : عدم اطالعات کافی گروه در خصوص روش برنامهریزی استراتژیک مشارکت ضعیف مدیران در تدوین و اجرای برنامه .
  7. #چالش بودجه : برنامه مشخص نبودن قیمت تمام شده ی فعالیتهای برنامه ی استراتژیک و مشخص نبودن اعتبار برنامه ی استراتژیک .

بسیاری از برنامه‌های استراتژیک از مرحله چالش ها عبور نکرده و به مرحله اجرا نمی‌رسند. این معضل در شرکت‌های کوچک پر رنگ ‌تر هم می‌شود.

زیرا مدیران این شرکت‌ها به سبب مشغله‌های پیش‌رو و مقیاس کوچک شرکت بیشتر درگیر رسیدگی به مسائل روزمره و عملیاتی می‌شوند اما مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ معمولا درگیر فرایندهای اجرایی نمی‌شوند و زمان و فراغت بیشتری برای پیگیری برنامه‌های استراتژیک دارند.

به همین دلیل، استراتژی اغلب روی کاغذ می‌ماند و فرصتی برای پیاده‌سازی آن پیدا نمی‌شود.

برنامه‌ریزی استراتژیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر