کد خبر: 703056 A

میرمسعود میرحسینی به عنوان قائم مقام مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد صنعت بناب،  طی حکمی از سوی سید ابوتراب فاضل مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب، میرمسعود میرحسینی بهعنوان قائم مقام وی انتخاب و معرفی شد.
 
بر اساس این گزارش، دستیابی به تعالی سازمانی، رشد کمی و کیفی، تعیین سازوکار مناسب در حوزه بازرگانی با هدف توسعه بازار و محصول و برنامه ریزی برای تامین به موقع مواد اولیه با نگرش اقتصادی و هماهنگی بین بخشی شرکت،  از ماموریت های محوله به ایشان در حکم صادر شده است.
شایان ذکر است که میرحسینی معاونت خرید، معاونت برنامه ریزی و توسعه و قائمی مقامی مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره ذوب آهن اصفهان را در سوابق کاری خود دارد. 
اصفهان روابط عمومی صنعت فولاد برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر