کد خبر: 696103 A

امکان دیدن 10 گردش آخر کارت تجارت به پات اضافه شد.

به گزارش ایلنا، این نخستین بار است که چنین امکانی دریک اپلیکیشن پرداخت برای بانک تجارت ایجاد شده است. از امروز تمام کاربران نرم افزار پات می توانند گردش کارت های خود را در بانک تجارت مشاهده کنند. 

این امکان در راستای هر چه بیشتر کاربردی کردن اپلیکیشن پات فراهم شده و به زودی خبرهای جدیدتری در این زمینه در راه است.

پات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر