کد خبر: 1102993 A

دعوی حقوقی میزان نفقه و خلع ید 

دعاوی به طور کلی به دو قسمت عمده دعوی کیفری و دعوی حقوقی تقسیم می شوند.

دعاوی کیفری مربوط به امور جنایی و اعمال خلاف قانون است یعنی هرگاه فرد عملی خلاف قانون جمهوری اسلامی انجام دهد و مقامات قضایی بر طبق قانون برای وی مجازاتی تعیین کنند، این می شود دعوی کیفری.

اما دعوی حقوقی یعنی اختلاف هایی که فرد بر سر حقوق شخصی خود با شخص دیگری دارد.

حقوق شخصی افراد شامل تمام مراحل زندگی شخصی ایشان از انعقاد نطفه تا زمان مرگ می شود از قبیل؛ تولد، ازدواج، حقوق نسبت به فرزندان، تعهداتی که در طول زندگی با فرد دیگری کرده است و ...

پس اگر فرد با همسر خود دچار اختلاف شده باشد و این اختلاف به دادگاه رسیده و هر کدام از طرفین اقامه دعوا کرده باشد، این نوعی دعوی حقوقی می باشد.

یا اگر ملکی را خریداری کرده یا آن را فروخته است و با طرف مقابل به مشکل برخورد کرده باشند و به دادگاه دادخواست دعوا تقدیم کرده باشد این نیز جزو دعوی حقوقی می باشد.

البته برای دعوی حقوقی یکسری ویژگی ها و شرایط لازم است و هر فردی نمی تواند در دادگاه اقامه دعوا کند، که این ویژگی ها و شرایط را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

مراحل و ویژگی های دعوی حقوقی

همانطور که گفته شد دعوی حقوقی با دعاوی کیفری متفاوت است پس مسلما ویژگی ها و مراحل آن نیز متفاوت خواهد بود.

در اینجا به مراحل دعوی حقوقی می پردازیم که به نوعی ویژگی های آن نیز محسوب می شود:

  1. تقدیم دادخواست به دادگاه ذیصلاح

منظور از دادگاه ذیصلاح یعنی تقدیم دادخواست باید در دادگاه محل اقامت خوانده انجام شود یا دادگاه محل اقامت خواهان، که این عمل به نوع دادخواست بستگی دارد.

دادخواست یک فرم است که فرد باید درخواست و مشخصات خود و خوانده را درون آن وارد کند تا از طرف مقامات قضایی بررسی شود.

  1. پرداخت هزینه دادرسی

هزینه دادرسی مبلغی است که خواهان برای بررسی دادخواست خود باید به حساب دادگستری واریز کند.

این مبلغ به نوع دادخواست بستگی دارد مثلا اگر دعوا مالی باشد به میزان مالی که خواهان از خوانده مطالبه کرده است بستگی دارد اما در دعاوی غیر مالی هزینه دادرسی ثابت است.

پس از انجام این مراحل و بررسی دادخواست توسط مقامات ذیصلاح، ابلاغیه ای برای دو طرف ارسال شده و جلسه دادگاه تشکیل می شود که طی مراحل اداری بستگی به دادگاه مورد نظر و میزان پرونده های موجود در آن دادگاه دارد.

در عنوان این مطلب گفته شد که این مراحل به نوعی ویژگی های دعوی حقوقی نیز هستند زیرا برای مثال به دادخواست دعوی حقوقی، در دعوی کیفری شکوائیه گفته می شود، در دعوی حقوقی به طرفین دعوا خواهان و خوانده گفته می شود اما در دعاوی کیفری به طرفین شاکی و متشکی عنه گفته می شود.

دعوی حقوقی میزان نفقه

ازدواج یک مرحله از مراحل زندگی فرد محسوب می شود و زمانی که شخص با همسر خود دچار مشکل می شوند و برای حل این مشکل به دادگاه دادخواست تقدیم می کنند، این یک دعوی حقوقی می باشد.

از زمانی که عقد نکاح بین زن و مرد واقع می شود مرد مکلف به پرداخت نفقه زن می باشد و اگر تمام شرایط موجود باشد و مرد از پرداخت نفقه زن امتناع ورزد، مجازات هایی در پی خواهد داشت.

حال اگر مرد پرداخت نفقه را قبول کند اما در میزان آن با زوجه خود به توافق نرسند، زن به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست تعیین میزان نفقه تقدیم دادگاه می کند و پس از بررسی  مدارک موجود یک میزان نفقه ای برای وی تعیین میکنند.

بررسی چیستی نفقه زن

نفقه یکی از حقوق مهم زن می باشد که پس از وقوع عقد نکاح، بر عهده شوهر است.

در قانون جمهوری اسلامی ذکر شده است که در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است، از این مطلب مشخص می شود که پرداخت نفقه زن یکی از تکالیفی است که بر عهده شوهر می باشد اما در عقد دائم نه عقد موقت.

همچنین در قانون جمهوری اسلامی ذکر شده است که نفقه زوجه شامل تمام نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت وی است که شامل مواردی چون مسکن، البسه، خوراک، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی وی، و گرفتن خادم برای انجام امور ایشان البته در صورت نیاز یا عادت.

البته تمام این موارد در صورتی بر عهده مرد است که زن نیز تکالیف همسری خود را انجام دهد، که یکی از این تکالیف تمکین زن از شوهر خود می باشد. پس در صورتی که زن بدون داشتن دلیل موجه از شوهر خود تمکین نکند الزام پرداخت نفقه وی از جانب شوهر هم سلب می شود.

اما در صورتی که زن تمام تکالیف خود را انجام دهد ولی شوهر نفقه وی را ندهد، او می تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای مطالبه نفقه یا تعیین نفقه کند.

میزان نفقه زن بر چه اساسی تعیین می شود؟

نفقه زن به شان وی بستگی دارد نه میزان دارایی مرد، پس نفقه تمام زن ها یکسان نیست.

اما همین که زوج تمام نیاز های ذکر شده زوجه خود را تامین کند، کفایت پرداخت نفقه می کند اما زوج می تواند مبلغ آنها را پرداخت کند که در این صورت با توجه به قیمت موارد مذکور در آن زمان مبلغ تعیین می شود که البته به طور دقیق نمی توان عدد و مبلغی را برای آن تعیین کرد اما همانطور که گفته شد در صورت عدم توافق زوجین، زوج می تواند درخواست دعوی حقوقی میزان نفقه کند تا دادگاه یک عدد تقریبی را برای نفقه وی تعیین کند.

بر تعیین میزان نفقه زن عواملی مانند جایگاه اجتماعی زن، وضعیت سواد و شغل وی و عوامل دیگری از این قبیل تاثیر دارد.

مراحل دعوی حقوقی میزان نفقه

دعوی حقوقی مراحل مشخصی دارد که در مطالب بالاتر تمام مراحل آن گفته شد، در این مورد نیز زن باید طبق همان مراحل عمل کند و دادخواست خود را به دادگاه ذیصلاح تقدیم کند تا پس از بررسی شرایط موجود مانند تمکین زن از شوهر، توانایی مالی شوهر، و صحت ادعای زن، شوهر را به پرداخت نفقه مجبور کنند اما اگر وی باز هم از پرداخت نفقه امتناع ورزد ایشان را مجازات خواهند کرد.

نکته لازم به ذکر این است که زن می تواند پس از دعوی حقوقی میزان نفقه هزینه دادرسی را مطالبه کند در این صورت این مبلغ از شوهر وی گرفته می شود.

دعوی حقوقی خلع ید

همانطور که ذکر شد دعوی حقوقی دعاوی هستند مربوط به زندگی شخصی و معاملاتی که فرد با افراد دیگر انجام داده است و پس از آن با طرف مقابل دچار مشکل شده اند.

اکنون می خواهیم به بررسی دعوی حقوقی خلع ید بپردازیم و چیستی و چگونگی آن را بیان کنیم.

بررسی چیستی خلع ید

به طور ساده خلع ید یعنی فردی بدون اذن صاحب ملک و به صورت غیر قانونی در ملک وی تصرف کند و صاحب ملک بخواهد ملک خود را از دست متصرف خارج کند.

خلع ید یک دعوی حقوقی است که عین آن( عین کلمه خلع ید) در قانون مدنی جمهوری اسلامی ذکر نشده است اما در ماده 308 قانون مدنی گفته شده: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، این ماده همان خلع ید می شود.

خلع ید و دعوی حقوقی مربوط به آن فقط شامل اموال غیر منقول مانند خانه، باغ، زمین و یا هر ملک دیگری.

پس زمانی که شخصی در هر یک از اموال غیر منقول شخصی دیگر بدون اذن وی تصرف کند و صاحب مال راضی به تصرف وی نباشد باید دادخواستی جهت پس گرفتن مال از متصرف، تقدیم دادگاه کند.

شرایط لازم برای طرح دعوی حقوقی خلع ید

برای هر دعوی حقوقی شرایطی لازم است که اگر آن شرایط موجود نباشند کل طرح دعوا منتفی می شود.

شروط طرح دعوی حقوقی خلع ید شامل موارد زیر است:

_ اثبات مالکیت خواهان به وسیله ارائه سند ملک مذکور و یا ارائه دادنامه ای از دادگاه

_ اثبات تصرف خوانده

_ غیر قانونی بودن تصرف خوانده

جهت مطالعه مطالب مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع به سایت گروه وکلای حقوق یاران مراجعه نمایید.

دعوی خلع ید

خلع ید از ملک مشاع

ملک مشاع ملکی است که مالکین آن بیشتر از یک نفر باشند و هیچ کدام از آنها نتواند ادعای مالکیت مستقل نسبت به بخشی از ملک را داشته باشد.

در قانون جمهوری اسلامی ذکر شده است: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاع می باشد.

پس حتی اگر یکی از مالکین ملک مشاع نیز بخواهد در بخشی از ملک تصرف کند باید با اذن سایر شرکا باشد و زمانی هم که بخواهد دعوی حقوقی خلع ید از ملک مشاع مطرح کند باز هم باید با اذن سایر شرکا باشد چون فرد به تنهایی هیچ مالکیتی نسبت به ملک مذکور ندارد.

البته در هنگام دعوی خلع ید از ملک مشاع باید نکاتی را در نظر گرفت:

_ طرح دعوی علیه تمام شرکا لازم نیست

_ طرح دعوی علیه همه متصرفین لازم نیست

 البته برای خلع ید از تمام متصرفین باید دعوی علیه هر یک از آنها به طور جداگانه طرح شود

_ طرح دعوی از سوی یک نفر از مالکین با اذن مالکین دیگر کافی می باشد

جهت مطالعه مطالب مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع به سایت گروه وکلای حقوق یاران مراجعه نمایید.

دعوی نفقه

سخن آخر

در صورتی که نحوه طرح دعوی حقوقی و یا نحوه تنظیم دادخواست برای مطالبه نفقه و خلع ید را نمی دانید، می توانید جهت مشاوره و راهنمایی با متخصصین ما که همه آنها وکیل پایه یک دادگستری هستند، در ارتباط باشید.برای این منظور به سایت گروه وکلای حقوق یاران به نشانی https://iranilawyers.com مراجعه نمایید.

انتهای پیام/
خلع ید دعوی حقوقی میزان نفقه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر