کد خبر: 1084115 A

در این پست خبری سعی داریم به شما عزیزان مجازات شروع به جرم آدم ربایی را توضیح دهیم.در ابتدا و پیش از توضیحات کافی در خصوص شروع به جرم آدم ربایی باید به شما عزیزان توضیح دهیم که شروع به جرم ، آدم ربایی و مجازات شروع به جرم آدم ربایی چیست.

به شما پیشنهاد میکنیم مقالات آدم ربایی و مراحل شکایت آدم ربایی در وبسایت عدل محور www.adlmehvar.com  را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.

همچنین برای مشاور حقوقی شروع به جرم آدم ربایی با وکیل کیفری متخصص گروه وکلای عدل محور در ارتباط باشید.

شروع به جرم چیست

در قانون ما شروع به جرم طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف میشود.مطابق این ماده شروع به جرم هنگامی مصداق پیدا میکند که فرد قصد ارتکاب جرمی را کرده ، مراحل اولیه و تدارکات آن را نیز انجام دهد و وارد عملیات اجرایی نیز بشود ؛ اما به دلیل عاملی خارج از اراده وی و نه به قصد و انتخاب خودش ، نتواند مرتکب جرم مذکور بشود و عملیات وی نیمه و ناقص باقی بماند.

حال اگر جرمی که مورد نظر فرد بوده است ، با مجازات های سلب حیات { نظیر اعدام یا قصاص } / حبس ابد / حبس تعزیری درجه 1 و 2 و 3 باشد ؛ به مجازات حبس تعزیری درجه 4 محکوم میشود.

اگر جرم مورد نظر فرد ، با مجازات های قطع عضو { نظیر سرقت حدی یا محاربه } یا حبس تعزیری درجه 4 باشد ؛ مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه 5 محکوم میشود.

اگر جرم مورد نظر فرد ، با مجازات قانونی شلاق حدی { نظیر شرب خمر } و یا حبس تعزیری درجه 5 باشد ؛ مرتکب به مجازات حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6 محکوم میشود.

مجازات هایی هم که در ماده 122 ذکر نشده اند نظیر شلاق تعزیری / انفصال دائم و یا موقت / جزای نقدی و ... ، مجازات شروع به جرم نخواهند داشت.

جرم آدم ربایی چیست

جرم آدم ربایی همانگونه که از اسم آن پیداست به ربایش و ربودن افراد مربوط میشود که البته همانند تمامی جرائم دیگر ، ارکان سه گانه { رکن قانونی / رکن مادی / رکن معنوی } مربوط به خودش را دارد.

جرم آدم ربایی در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تعریف شده است.همانگونه که در متن ماده آمده است " هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد "

حال با توجه به متن ماده ، توجه شما را به برخی از نکات ماده 621 قانون مجازات اسلامی جلب میکنیم:

1.با آنکه در ابتدای ماده از جمله " به قصد وجه یا مال یا به قصد انتقام " استفاده شده است اما پس از آن از عبارت " به هر منظور دیگری " نیز استفاده شده است که این بیانگر آن است قصد خاصی برای آدم ربایی لازم نیست و اگر فرد بدون هیچ قصد و منظوری نیز فردی را برباید به مجازات مندرج در این ماده محکوم خواهد شد.

2.همچنین با آنکه از عبارت " به عنف یا تهدید یا حیله " نیز استفاده شده است اما بلافاصله پس از آن عبارت " به هر نحو دیگر " نیز آمده است تا حقوقدان و حقوقخوان بداند که راه و روش خاصی نیز برای آدم ربایی لازم نیست و فقط عنصر " رضایت فرد ربوده شده " نباید وجود داشته باشد.

3.عبارت " شخصاً یا توسط دیگری " نیز این نکته را به ما یادآور میشود که اگر فردی دستور آدم ربایی بدهد و فرد توسط فردی به غیر از دستور دهنده ربوده شود ، همچنان مجازات ماده 621 قانون مجازات اسلامی بر فرد دستور دهنده مصداق خواهد داشت.

4.همچنین 3 عامل زیر 15 سال بودن مجنی علیه / ربودن با استفاده از وسیله نقلیه / ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه باعث اعمال حداکثر مجازات بر مرتکب خواهد شد.

مجازات آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی

مجازات آدم ربایی در ماده 621 قانون مجازات اسلامی همانگونه که خواندید پنج تا پانزده سال تعیین شده بود و در صورت وجود عوامل سه گانه حداکثر مجازات یعنی پانزده سال بر مرتکب اعمال میشد اما پس از تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مجازات ماده 621 کمی کاهش یافت که در ادامه به شما خواهیم گفت.

مطابق بند ب ماده 1 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری ، چنانچه آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی به عنف یا تهدید باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار { یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال } و در غیر این صورت { یعنی اگر به عنف و تهدید نباشد } مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج { یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال } محکوم میشود.

مجازات شروع به آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی

در تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اینگونه آمده بود که " تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است " اما پس از تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری این تبصره منسوخ اعلام شده و مطابق بند پ ماده 1 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری ، شروع به جرم آدم ربایی بر اساس ماده 122 محاسبه میشود.

یعنی اگر مرتکب شروع به آدم ربایی به عنف یا تهدید با مجازات حبس تعزیری درجه چهار باشد ، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود و اگر مرتکب شروع به آدم ربایی بدون عنف یا تهدید با مجازات حبس تعزیری درجه پنج باشد ، به حبس یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.

برای مشاوره حقوقی تخصصی شروع به آدم ربایی با شماره های درج شده در سایت گروه حقوقی عدل محور تماس بگیرید و با وکیل متخصص کیفری در ارتباط باشید.

وکیل کیفری متخصص جرم آدم ربایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر