کد خبر: 1064533 A

صرفا با انتخاب اصلح رییس قوه مجریه فضای وفاق ملی ایجاد می‌شود

نشست ارزیابی شرایط پشتیبانی و مانع زدایی در تولید داخلی سیستم های تهویه مطبوع در پروژه های حوزه حمل و نقل و مترو و ساختمان به میزبانی انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع کشور با دویست و پنجاه هزار اشتغال و با همکاری پویش جمعیت متخصصین، تولید کنندگان و کار آفرینان و حضور متخصصین حوزه مدیریت شهری و کشوری آقایان دکتر احمد مقصود پیشه، دکتر سعید عبدالملکی و دکتر ابوذر ندیمی و روسا و نمایندگان تشکل های حوزه سازندگان، نظام مهندسی ساختمان، شهرک های صنعتی، فعالان بازار و اصناف و محیط زیست و شورایاران برگزار گردید و با توجه به شرایط پاندمی کرونا بدون حضور فیزیکی عمومی و از طریق پخش زنده در فضای مجازی پوشش داده شد.

22222222222222222222222222

دبیر پویش متخصصین، تولید کنندگان و کار آفرینان در ابتدای جلسه عنوان کرد که در بستر دسترسی به شبکه ارتباطی به یک میلیون و ششصدهزار متخصص، تولیدکننده و کارآفرین، بیش از ٥٠ جلسه در قالب هم اندیشی ، همایش با حضور بیش از هزار متخصص و تولید کننده و کار آفرین ظرف ٢ سال گذشته برگزار شده و ساختار موثر و کارآمد در عین حال داوطلبانه و مردمی شاخصی ایجاد شده است. دکتر علی طبرستانی عمده دستور جلسات گذشته را در حوزه ساختمان ، صنعت و محیط زیست و مدیریت شهری عنوان کرد و از ادامه برگزاری منظم این نشست ها در بهار امسال خبر داد که عموما ٢ جلسه در هفته در موضوعات مذکور خواهد بود.

 

3333333333333333333333333

در ادامه دکتر احمد مقصود پیشه فعال اقتصادی سیاسی مطرح کرد: طبق اعلام دکتر علی طبرستانی به عنوان دبیر پویش، پویش متخصصین ،تولیدکنندگان وکارآفرینان جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابراهیم رییسی را حائز شرایط می داند از گروه های سیاسی ومتخصصین وتولیدکنندگان انتظار میرود در این وفاق ملی مشارکت نمایند.

444444444444444444444

مقصود پیشه باتشکر از صاحبان صنعت ،متخصصین،تولیدکنندگان کارآفرینان مطالب را دردوبخش ۱-تولید واقتصاد۲- شورای شهر وشهرداری مطرح نمودند. ایشان افزود: فرصت‌ها مغتنم میشمارم ابتدا مطالبی درموردتولید،پشتیبانی ها وموانع زدایی که امسال توسط مقام معظم رهبری نام گذاری شده به استحضار می رسانم.

یکی از آسیب های اقتصادی تکیه به درآمد نفتی است که بدون زحمت به داخل کشور سرازیر میشود ودرتوزیع وتخصیص آن هم دچارخطا می شویم در این ساختار اقتصادی، نوآوری و کار آفرینی   جایگاهی ندارد

دراین فضای اقتصادی وکسب وکار،دولت باید نقش هدایت گری داشته باشد نه نقش مداخله گر مزاحم، دولت با تصاحب ۸۰درصدافتصادکشور در همه شئون اقتصادی دخالت می کندوبا این حجم دولت که دربرنامه های پنجساله قراربود کوچک شود،تامین هزینه های آن امری دشواراست که به گرده بخش خصوصی  ومردم فشار می آورد. دولت باید بخشی از تصدی گری خودش را به شهرداری ها واگذار نماید

یکی از مشکلات بخش صنایع مجوز فروشی است. بجای صدور مجوز،دولت بایدبا اعلام شرایط ودریافت تعهد،به واحدهای صنعتی اجازه فعالیت دهدتا چرخ اقتصاد به گردش درآید ،درکشور چون هزینه تخلف وتقلب پایین است از شروع فعالیت سخت گیری های بی مورد میشود ودود این بی تدبیری به چشم مردم می رود

پیشنهادمی شودصاحبان صنایع با مشارکت خبرگان صنعت وصاحبنظران دانشگاهی اتاق فکر تشکیل دهندتادرتهیه استراتژی صنعت کشور به دولت کمک کنندودولت هم متقابلا از اتاق فکرصاحبان صنایع کمک بگیرد نکته حائز اهمیت اینکه مقاله های اساتیددانشگاه هابرا ی دریافت امتیازبه sis ارسال میشود. آنها پس از دادن امتیاز به اساتید کشور ،مقالات  دانشگاه های کشور را تجاری سازی می کنند واز آن برای  کشور خودشان  بهره می برند درصورتیکه دانشگاه ها نباید به دریافت امتیاز ازsis دلخوش باشندباید درداخل کشور تجاری سازی شود

پروژهای شهرداری ها از جمله شهرداری تهران گران، بی کیفیت و با تاخیر انجام میشود

یکی از راه حل ها ی مهم اعمال مهندسی ارزش است که موجب کاهش هزینه های اضافه، ارتقا کیفیت وتسریع دراتمام پروژه ها خواهد‌بود.راقم درزمان داشتن مسولیت دردیوان محاسبات کشور با هماهنگی سازمان برنامه وبودجه دوره آموزشی مهندسی ارزش را برای حسابرسان برگزارنمود واثربسزایی درنحوه حسابرسی داشت

شفافیت فرآیند ها وشفافیت مالی یکی از ضرورت ها ی شهرداری وخواست مردم است .مردم با ید به حقوق و تکالیف خودشان آشناشوندتا گرفتار رفتارهایی غیرحرفه‌ای نشوند

شهر تهران گران اداره میشود ودرآمدی که به راحتی کسب می شودبدون دقت ،بدون صرفه اقتصادی، کارایی واثر بخشی هزینه میشود و ریشه این مشکل درکشور،نحوه بودجه ریزی درکمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ودرتهران  شورای شهر است که باید متحول گردد راه حل آن تغییر بودجه ریزی از بودجه برنامه ای وچانه زنی به بودجه ریزی عملیاتی است تا قیمت تمام شده کالا وخدمات برای تامین اهداف محاسبه شود این نقیصه درحالی است که دربندب تبصره۲۳قانون بودجه سال ۸۱ وسال های بعدسازمان برنامه وبودجه را مکلف به اجرابودجه عملیاتی نموداین مهم درهیچ دولتی انجام نشدچون دنبال شفافیت نبودندقابل ذکر است ازقبل از انقلاب تا امروز برنامه بودجه کشورمبتنی برنظریات آقای راسل ایکاف ارصاحبظران درحوزه مدیریت. سیستم هاو برنامه ریزی طراحی شده است که از چند ده سال قبل کارایی خودرا ازدست داده است

شهرداری تهران با بودجه ۳۰۵۷۴۴۱۸۲۰۰۰۰۰۰ریال برای ایجادشفافیت واطلاع رسانی به مردم نیازی یک نهادمقتدرحسابرسی داردکه خوشبختانه درسال ۱۳۹۷شورای شهر تهران به موجب بند۲ماده۱۴برنامه پنجساله سوم توسعه شهرتهران شهرداری تهران راموظف به ارائه لایحه تشکیل دیوان محاسبات شهری شده که این مهم از طرف شهرداری  انجام نشده است

یکی از رسالت های شورای شهر آینده تهران سروسامان دادن به شهرک های صنعتی است رفع مشکلات زیر ساخت های آن می باشد چراکه این شهرک ها علاوه بر ایجاد اشتغال  زمینه رشد توسعه اقتصادی را فراهم می نماید

کارآفرینی ونوآوری ونهایتا توسعه ورشد اقتصادی درکشورنیاز به محیط اقتصادی وفضای کسب وکار مناسب می باشد.برای ایجاد این فضا وفاق ملی باید موردتوجه دست اندرکاران وعموم مردم عزیزقرارگیرداین مهم تحقق نخواهدیافت مگر با انتخاب اصلح رییس قوه مجریه که باید دارای شرایط لازم از جمله آشنا به وظایف وماموریت های وزارتخانه ها وسازمان ها،آگاهی از نقاط قوت وضعف آنها، جوانگرا، خدوم، پاک دست ،مدیر،مدبر،قاطع وجامع نگر،پیگرتاحصول نتیجه وعدالت محور ، موجداجماع گروه های سیاسی ،باشد،پویش متخصصین ،تولیدکنندگان وکار آفرینان جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابراهیم رییسی را حائزشرایط می داند از گروه های سیاسی ومتخصصین وتولیدکنندگان انتظار میرود در این وفاق ملی مشارکت نمایند

 ضمن تشکرازدبیرخانه پویش متخصصین،تولیدکنندگان وکارآفرینان درخواست می شودنظرات وپیشنهادات خودرا به دبیرخانه پویش متخصصین، تولید کنندگان وکار آفرینان ارائه نمایند

55555555555555555555

 

دکتر سعید عبدالملکی(عضو هیئت‌علمی دانشگاه و نظریه‌پرداز روان‌شناسی توسعه): ما در کشورمان با یک بحران فراگیر مواجهیم. متأسفانه این بحران فراگیر تمام زمینه‌ها و اقشار و اصناف و تولیدکنندگان را درگیر خودکرده است. تولیدکننده، ناشر، عام مردم و ... همگی با این مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس تئوری‌های روان‌شناسی توسعه، مانع اصلی توسعه‌یافتگی در کشورهای درحال‌توسعه یا جهان‌سومی، موانع ذهنی و روان‌شناختی است. تحقیقات ثابت کرده‌اند که بین تولید ناخالص داخلی و سلامت روانی رابطه معنادار وجود دارد به‌گونه‌ای که هرچه سلامت روانی و سرمایه روان‌شناختی جامعه‌ای بیشتر باشد تولید ناخالص ملی شاخص‌های صعودی به خود می‌گیرد و بلعکس.

بنابراین؛ بحران فراگیری که همه ما با آن مواجه شده‌ایم از بحران روان‌شناختی افرادی صادر می‌شود که در پست‌های مهم مدیریتی و اجرایی قرار می‌گیرند اما فاقد حداقل صلاحیت‌های لازم هستند چراکه این افراد قبل از آنکه به فکر حل کردن مسائل و مشکلات مردم باشند به نداهای درونی و انگیزه‌های پنهانی خود پاسخ می‌دهند.

در زمینه‌ی راه‌کار عبور از این بحران‌ها لازم است مدل‌های حکمرانی جدیدی تعریف کنیم که بتواند شرایط روز را پوشش دهد. در انتخاب افراد برای پست‌های مدیریتی و اجرایی و به‌خصوص شورای شهر بایستی حساب‌شده عمل کرد. هم ویژگی‌های افراد مهم است و هم برنامه‌ی کاری آن‌ها. ما باید بین افراد نخبه و کارمند فرق بگذاریم و بین پست سیاسی و پست تخصصی تفکیک قائل شویم وگرنه اهل‌فن و افراد عمل‌گرا و دغدغه مند منزوی می‌شوند و افراد سیاست زده جای آن‌ها را می‌گیرند و خسارت چند برابری به وجود می‌آورند.

در زمینه‌ی تصمیم‌گیری‌های اساسی که سرنوشت مردم به آن وابسته است چه در زمینه‌ی تولید یا اشتغال و امثال آن باید مسئول مستقیم آن تصمیم مشخص باشد. در خصوص شفاف‌سازی و به‌خصوص در شهرداری‌ها برای پیشگیری از فساد بایستی درآمدهای شهرداری در خزانه وارد شود. همچنین؛ نهادهای متولی کسب‌وکار، رفتارها و تصمیم‌گیری‌های ضد تولید و ضد توسعه دارند بایستی سیستم اداری را چابک سازی کرد و از سیستم بوروکراسی و مجوز گرایی عبور کرد. درواقع؛ دولت و نهادهای شهرداری بایستی تسهیل‌کننده کسب‌وکارها باشند. درنهایت اینکه؛ بایستی بهترین و سالم‌ترین افراد را از حیث کارکردی و اخلاقی برای شورای شهر انتخاب کرد.

بنده 5 رویکرد به مدیریتی شهری احصاء کرده‌ام که در صورت انتخاب برای شورای شهر تهران به یکی از آن‌ها که بیشترین اثربخشی را دارد عمل خواهم کرد. در رویکرد خدماتی و شهروندمداری شهرداری صرفاً خدمات دهنده است و این آسیب‌هایی را به دنبال دارد چراکه مردم شهر را نسبت به اداره شهر مصرف‌کننده و بی‌مسئولیت می‌کند. رویکرد دوم اقتصادمحور است که در این حالت شهرداری به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای خودش است و گاهی به قیمت فروش تراکم و مجوزهای غیر کارشناسی تمام می‌شود و درنهایت منجر به قطع درختان و تبدیل باغ‌ها به مناطق مسکونی می‌شود. رویکرد سوم حکمرانی محلی است که بر اساس بافت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی محلات و مناطق عمل می‌کند. چهارمین رویکرد توانمندسازی شهرداری‌هاست که از انتخاب شهردار شایسته تا آموزش مهارت‌ها و توانایی‌های ذهنی به کارکنان شهرداری و کارآمد کردن آن‌ها را شامل می‌شود. رویکرد پنجم استفاده از سرمایه‌های فکری مردم و نخبگان برای اداره شهر است که موجب مشارکت مردم در اداره شهر و استفاده از تحقیقات دانشگاهی و مراکز مطالعاتی و نخبگان خارج از شهرداری و تعامل مستمر با آن‌ها است که موجب به توازن رسیدن و مشارکت اجتماعی می‌شود و درنهایت توسعه‌ی استاندارد شهر را به دنبال دارد.

666666666666666666666666666

دکتر سید اویس ترابی رئیس اندیشکده زیست پذیری شهری نیز در خصوص زیست پذیری شهری و انتظارات از آینده ی مدیریت شهری گفت: در حدود 70درصد آب شهر تهران از پنج سد واقع در حوزه های آبریز لار، لتیان، ماملو، کرج و طالقان تأمین می شود. بنابراین نحوه فعالیت و بارگذاری در این حوزه های آبریز در کیفیت و کمیت بخش عمده آب شهر تهران بطور مستقیم اثرگذار است. بطور مثال شهروندان و روستائیان حوزه آبریز طالقان باید بستر و حریم رودخانه را آزاد کنند (در حالیکه روستاها در طول تاریخ در حریم رودخانه های طالقان ایجاد شده اند؛ زیرا منطقه کوهستانی است و تنها جایی که خاک و شیب مناسب دارد، آبرفت حاشیه رودخانه هاست) و از ورود فاضلاب به رودخانه و دریاچه سد خودداری کرده و از فعالیتهای گردشگری مبتنی بر دریاچه سد پرهیز کنند. به عبارتی دیگر طالقانی ها باید هزینه قابل توجهی به منظور تأمین آب شهروندان تهرانی متقبل شوند. در حال حاضر مدیریت شهری تهران متوجه این مسأله نبوده و در پرداخت هزینه های یادشده مشارکت نمی کند؛ لذا این موضوع محرک مردم و حکمران محلی حوزه آبریز رودخانه طالقان در عدم مشارکت برای رعایت ملاحظات تعیین شده برای حفظ کیفیت و کمیت آب سد طالقان می شود. در همین راستا کالاشدن زمین و سوداگری ملک با سرعت زیادی باعث فروش خانه های روستایی و اراضی حوزه آبریز طالقان و تغییر کاربری آنها به نفع پدیده رو به تزاید ییلاق گذرانی شهروندان تهرانی شده است؛ همان مکانیزم معیوبی که در حوزه های آبریز لواسان و کرج روی داده است. از طرفی نزدیک به 18درصد مردم حوزه آبریز طالقان سنی بالاتر از 60 سال دارند (در حالیکه متوسط کشوری در حدود 5درصد است)؛ یعنی جوانان آنها به تهران مهاجرت کرده اند. همراستا با این پدیده، سیاستهای تبدیل زمینهای پرشیب دیم به کشاورزی آبی در حوزه آبریز رودخانه طالقان توسط جهاد کشاورزی استان البرز با سرعت در دست پیگیری است؛ به عبارتی برنامه ایجاد اشتغال برای نیروی کاری که در منطقه وجود نداشته و به تهران مهاجرت کرده است. مشابه این مکانیزم های معیوب را می توان در حوزه های آبریز کرج و لتیان و ماملو و لار نیز مشاهده نمود. به عنوان مثالی دیگر، شهرک های صنعتی تهران و شهرکهای مسکونی کارگران آنها در حوزه آبریز سد ماملو مستقر شده اند؛ و فاضلاب و پسماند این شهرکها بطور مستقیم وارد رودخانه جاجرود و در نهایت سد ماملو می شود. در حال حاضر شرایط کیفی سد ماملو با شرایط استاندارد فاصله داشته و این موضوع باعث تهدید یکی از منابع آب بهداشتی شهر تهران شده است. این در حالی است که صنایع کوچک و بزرگ مستقر در این شهرکها همواره از نبود زیرساختهای مربوط به تصفیه فاضلاب و مدیریت پسماند گله مند هستند.

مکانیزم های معیوب و فعال در حوزه های آبریز سدهای پنجگانه اشاره به این مهم دارد که ادامه مدیریت شهری تهران بدون مشارکت مردم و حکمرانهای محلی این حوزه ها امکانپذیر نیست. به عبارتی دیگر، از مهمترین اولویتهای پیشِ روی مدیریت شهری تهران تهیه برنامه توسعه مشترک فیمابین کلان شهر تهران و حوزه های آبریز سدهای پنجگانه لار، لتیان، ماملو، کرج و طالقان می باشد. شهردار تهران نمی تواند بدون مشارکت شهرداران و فرماندارن حوزه های یادشده و ارتباط شهر تهران با حوزه های آبریز منتهی به آن برای توسعه پایدار شهر تهران گام بردارد.

111111111111111111111111111111111111111111

 دکتر مرتضی اسلام زاده نایب رئیس مجمع سراسری شهرک های صنعتی کشور ضمن اشاره به اینکه تولید زیر ساخت نیاز دارد،  موارد ذیل را تیتروار مطرح نمود:

۱-زیر ساخت فیزیکی:

۱-۱-تکمیل زیر ساختهای شهرکهای صنعتی

۱-۲-ایجاد ناوگان حمل و نقل، مترو ، اتوبوس برای انتقال منابع نیروی اشتغال از تهران به شهرکهای صنعتی

۱-۳-ایجاد راههای مواصلاتی ، اتوبان ، راه آهن، لجستیک برای حمل و نقل محصولات و مواد اولیه به شهرکهای صنعتی برای رقابت پذیری و کاهش هزینه تولید.

۲- زیر ساختهای معنوی:

۲-۱-اصلاح قوانین و مقررات مخل بهبود فضای کسب و کار به استناد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۷۶ برنامه توسعه پنجم و ششم  :۲-۲--اخذ مالیات ارزش افزوده از زنجیره آخر ، اصنلف ، فروشگاهها مصرف کننده نهایی فقط یکبار

۲-۳-پرداخت بیمه تامین اجتماعی ، آموزش،  بهداشت و درمان و تامین مسکن و مواد غذایی توسط دولت و حذف آن از کار فرمایان پایان به استناد اصل ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ و ۱۴۳ قانون اساسی

۲-۴-اصلاح قراردادهای یکطرفه و یکسویه و الحاقی دولت و شرکتهای دولتی با بخش خصوصی و عشق به ماسبق به استناد ماده ۲۳ قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار

۳- اصلاح قوانین  و مقررات در ساختار اقتصادی کشور ، مالیات،  بیمه ،بانک و..در  راستای حمایت از تولید کنندگان  برای سهولت کسب و کار تولید به جهت حرکت نقدینگی کشور بسمت تولید .

۴-تدوین قانون حمایت از تولید کنندگان

 

 

8888888888888888888888888888

غلامحسین هاشمیه مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی سالاریه

۱ درصد از درآمد کلان مالیات بر ارزش افزوده صرف نگهداری زیر ساختهای شهرکهای صنعتی شود

 غلامحسین هاشمیه مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی سالاریه در نشست جمعیت متخصصین و تولید کنندگان و کار آفرینان استان تهران بیان داشت ، ۶۰ درصد مالیات اخذ شده دولت از طریق مالیات ارزش افزوده بوده و طبق اظهارات وزیر محترم اقتصاد ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال رقم مالیات اخذ شده میباشد که ۶۰ درصد ۱۰۹ هزار میلیارد تومان  قریب به ۶۶هزار میلیارد تومان می باشد .  حال سهم تولید کنندگان ۱درصد از ۹ درصد از ۶۶ هزار میلیارد تومانی که به جهت احداث و حفظ و نگهداری زیرساخت‌های شهرکها و نواحی صنعتی  باید هزینه می شد ( رقمی بالغ  ۷ هزار میلیارد تومان در سال ) کجاست ؟

با توجه به تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری ( تولید ، پشتیبانی هاو مانع زدایی ها ) یعنی اینکه  اگر واحد تولیدی به هر دلیل دچار مشکل شده باشد باید تکرار می کنم باید همه به یاری او بشتابند ، باید همه جایگاه تولید را مقدس بدانند ، باید تولید کنندگان در هر اداره ای که مراجعه می‌کنند بدون فوت وقت کار آنها انجام شود باید همه دست به دست هم با همت و تلاش به دنیا ثابت کنیم که ما توانسته ایم و می‌توانیم باید سیاست‌گذاران در سطح کلان به شکلی سیاست گذاری کنند که به جای تولید ثروت در دلال بازی تولید ثروت و رونق در تولید ایجاد شود .

این  ۷ هزار میلیارد تومان امسال باید مطالبات جدی صنعتگران و تولیدکنندگان محترم از دولت و مجلس و قوه قضاییه باشد . همه باید یک صدا این رقم را در راستای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تولید و رونق تولید از  تریبونها و نمایندگان مجلس ، اتاق‌بازرگانی ، دولت و هر سازمان یا ارگان مسئولی مطالبه کنیم . و اما ادارات سازمان‌ها نهادها و سه قوه محترم ،  با تمام ظرفیت های موجود شان و ارگانهای مورد اشاره باید به عنوان پشتیبانان کارآفرینان در کنار تولید کنندگان  باشند.

 و اگر به غیر از این نگاه بخواهیم سیاست‌گذاری نماییم ، مسیر را به اشتباه رفته‌ایم .  با این دیدگاه صاحبین سرمایه و جوانان جویای کار و با ایده و خلاق همه و همه جذب بازار تولید خواهند شد.

البته وقتی صحبت تولید را می کنیم به معنی اتم کلمه یعنی در همه زمینه‌ها صنعتی ، کشاورزی، معدن و تولید علم و فناوری و ... می باشد .

 وقتی مقام معظم رهبری در خصوص پشتیبانی و مانع زدایی  از فعل باید استفاده می‌کنند ،  یعنی حجت بر همگان تمام شده است.

 

مهندس فراز عضو و نماینده انجمن حرفه ای نورپردازی و روشنایی تهران بطور اجمالی در سه حوزه بخش کوچکی از مشکلات صنعت روشنایی و نورپردازی را مطرح نمود:

در حوزه واردات محصولات ، ورود محصولات و قطعات بی کیفیت بدون کنترل و نظارت چه بصورت محصول کامل و یا بصورت قطعه وعرضه محصول نهایی به قیمت پایین لطمه شدیدی به تولید وارد میکند و در مقاطع مختلف حتی به تعطیلی تولید کننده داخلی منجر شده است.هر صنعتی ، بخصوص روشنایی و نورپردازی با ورود محصول یا قطعات با کیفیت از برندهای  معتبر بین المللی ضربه که نمیخورد ، بلکه دلیل افزایش کیفیت محصولات داخلی در رقابت با محصولات با برندهای معتبر میشود ، ولی بر عکس ورود محصولات و یا قطعات بی کیفیت و بی نام و نشان علاوه بر ضربه به تولید ، ایحاد رقابت منفی و کاهش کیفیت محصولات تولید داخل نیز میگردد.

99999999999999999999999

موضوع دوم عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتهای دهنده خدمات به مجموعه های دولتی و نیمه دولتی و بخصوص شهرداریها میباشد ، نمونه های متعدد ی را میتوان مثال زد که مطالبات چندین سال حتی باعث ورشکستگی و تعطیلی این مجموعه شده است ، پرداختهای معوق چندین ساله به خودی خود توجیه پروژه ها را از بین می برد ، بخصوص در این مملکت که تورم سالیانه ارزش همان مطالبات را نیز به شدت کاهش میدهد.

کشور عزیز ما ایران دارای منابع و ثروت فراوانی است و ساختار حکمرانی کشور موظف است با تعریف پروژه های زیر ساختی علاوه بر ارتقا کیفیت زندگی مردم با فعال کردن این پروژه ها در کار آ فرینی و اشتغال زایی نقش بسزایی ایفا نماید ، بعنوان مثال تعریف طرحهای جامع روشنایی و نورپردازی شهری ، بخصوص شهرهای با ظرفیت بالای گردشگری ، تامین روشنایی بزرگراهها و آ زادراههای بین شهری ، ارتقاء سطح کیفیت نورپردازی ساختمانهای شهری ، ایجاد نشاط و زیبایی در محیط زندگی مردم با ابزارهایی همچون نورپردازی ، آ بنماهای موزیکال و ایجاد جلوه های ویژه به مناسبتهای مختلف و صدها موضوع دیگر در تمام سطوح ، مشاوره ، طراحی ، تامین تجهیزات ، ساخت و تولید و اجرای این طرحها و پروژه ها ایجاد اشتغال و کارافرینی نماید. به هرحال اشتغال زایی باید با همت همین مسئولان صورت پذیرد.

جلسه بعدی از این  سلسله نشست ها روز پتجشنبه 2 اردیبهشت ساعت 10:00 در فضای مجازی با موضوع " آینده پژوهی پشتیبانی از زیست پذیری شهرهای کشور و مانع زدایی از رشد اقتصادی آنها با رعایت  ملاحظات محیط زیستی "  و به میزبانی اندیشکده زیست پذیری شهری برگزار خواهد شد.

11111111111111111111111111

 

انتخابات پوشش حمل و نقل محیط زیست قوه مجریه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر