کد خبر: 1056123 A

در هر انتخابات، برای کاندیداها امکان معرفی کامل خود به رای دهندگان، ارائه برنامه ها و اهداف مهم است.

انتخابات شوراها، باتوجه به آمار بالای کاندیداها و هم زمانی با انتخابات ریاست جمهوری، در حاشیه قرار گرفته و توجه کمتری به برنامه های تبلیغاتی و معرفی ثبت نام کنندگان در انتخابات مبذول شود.

ازطرفی کرونا نیز چالشی جدی است و امکان ممنوعیت برگزاری جلسات تبلیغاتی در بسیاری از شهرها وجود دارد.

این شرایط ابزاری می طلبد تا کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بتوانند با فراغ خاطر، بدون محدودیت و فیلترینگ، با امکان دسترسی به بیشترین طیف مخاطب، به ارائه برنامه های خود بپردازد.

اپلیکیشن ستاد تمام خدمات و فعالیت هایی که از یک ستاد انتخاباتی پویا، بروز و هوشمند انتظار می رود به کاندیداها ارائه کرده و مردم را در انتخاب درست کمک می کند.

برای سفارش اپلیکیشن اختصاصی خود، به لینک زیر مراجعه کنید:

http://setadon.dnacomm.ir

انتخابات شوراها اپلیکیشن ستاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر