مدیر گروه تولیدی جلوه خبر داد:

ایلنا: برخی از افراد سودجو روکش‌های صندلی با کیفیت پایین را در بسته بندی برند معتبر "روکش صندلی جلوه" در بازار عرضه می‌کنند.