به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در آستانه‌ی بحرانِ منابع- مصارف قراردارد؛ دلیل اصلی این بحران، اهمالکاری دولت در انجام تعهدات قانونی خود است. دولت تا امروز یک ریال از پنجاه هزار میلیارد تومانی که قرار بوده به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، نپرداخته و همین امر سازمان را به مرز بحران نزدیک کرده است.

 

tamin

طراحی و اجرا: آرمان وارثی

کد خبر: 831942