آرنه کیسلنکو (Arne Kislenko) استاد علوم سیاسی دانشگاه رایرسون کانادا است. وی به صورت تخصصی در حوزه های روابط بین الملل و سیاست خارجه تحقیق و بررسی کرده است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه رایرسون کانادا با تاکید بر قدرت ایران در منطقه گفت: ایران خواه آن را دوست داشته باشید یا نداشته باشید، یک قدرت منطقه‌ای است و دارای نفوذ قابل توجهی در خارج از مرزهای خود است. ایران همواره در دوران مختلف یک قدرت مهم منطقه‌ای بوده است، بنابراین باید بر این اساس از دیپلماسی استفاده کنیم تا روابط با ایران بهبود یابد رابطه با ایران می‌تواند به نفع همه کشورها باشد اما برای آمریکا این موضوع مهم‌تر است.

 

 

i4

 

 

طراحی و اجرا: آرمان وارثی

 

 

کد خبر: 823706